Can ngăn đánh nhau, một cảnh sát hình sự bị chém trọng thương

Can ngăn đánh nhau, một cảnh sát hình sự bị chém trọng thương

Một đội phó hình sự ở Thanh Hóa bị chém khi ngăn vụ hỗn chiến

Một đội phó hình sự ở Thanh Hóa bị chém khi ngăn vụ hỗn chiến

Ngăn chặn vụ hỗn chiến, đội phó cảnh sát hình sự bị đâm trọng thương

Ngăn chặn vụ hỗn chiến, đội phó cảnh sát hình sự bị đâm trọng thương

Can ngăn vụ hỗn chiến, một cảnh sát hình sự bị chém trọng thương

Can ngăn vụ hỗn chiến, một cảnh sát hình sự bị chém trọng thương

Phó Đội trưởng Công an bị thương vì ngăn chặn 2 nhóm côn đồ đánh nhau

Phó Đội trưởng Công an bị thương vì ngăn chặn 2 nhóm côn đồ đánh nhau

Can ngăn đánh nhau, cán bộ công an Thanh Hóa bị chém trọng thương

Can ngăn đánh nhau, cán bộ công an Thanh Hóa bị chém trọng thương

Đội phó Cảnh sát Hình sự bị chém khi can ngăn 20 thanh niên 'hỗn chiến'

Ngăn hỗn chiến, Đại úy công an bị chém trọng thương

Ngăn 20 thanh niên 'hỗn chiến', Đội phó Cảnh sát Hình sự bị chém vào đầu

Đại úy công an bị thương khi ngăn 20 thanh niên hỗn chiến

Ngăn chặn đánh nhau, một công an bị chém

Một công an Thanh Hóa bị thương khi làm nhiệm vụ

Ngăn khoảng 20 thanh niên hỗn chiến, một chiến sĩ công an bị chém trọng thương

Một cán bộ công an trọng thương khi ngăn chặn 2 nhóm côn đồ đánh nhau

Chưa khởi tố vụ nữ nhân viên hàng không bị 3 thanh niên hành hung

Bắt giữ 2 đối tượng làm giả giấy tờ chi trả chế độ trợ cấp