Gỡ vướng mắc trong xây dựng Chính phủ điện tử

Đẩy mạnh áp dụng Chính phủ điện tử tại các bộ ngành, địa phương

Đẩy mạnh áp dụng Chính phủ điện tử tại các bộ ngành, địa phương

Xây dựng Chính phủ điện tử và những điểm sáng từ chiến lược 'Make in Vietnam'

Xây dựng Chính phủ điện tử và những điểm sáng từ chiến lược 'Make in Vietnam'

Làm tốt Chính phủ điện tử giúp ngăn ngừa Covid-19

Làm tốt Chính phủ điện tử giúp ngăn ngừa Covid-19

Việt Nam có nhiều doanh nghiệp Viễn thông, CNTT đủ sức làm Chính phủ điện tử

Việt Nam có nhiều doanh nghiệp Viễn thông, CNTT đủ sức làm Chính phủ điện tử

Các bộ, ngành, địa phương phải quản lý tốt, hiệu quả, chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng Chính phủ điện tử

Các bộ, ngành, địa phương phải quản lý tốt, hiệu quả, chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng Chính phủ điện tử

Tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu về Chính phủ điện tử

Việt Nam đủ sức làm Chính phủ điện tử

Năm 2020 phải phủ sóng, nối thông chính phủ điện tử

Xây dựng Chính phủ điện tử trước tiên cần con người và thể chế, sau đó mới là công nghệ

Thủ tướng: Làm Chính phủ điện tử không để bộ máy 'phình ra'

Đẩy mạnh Chính phủ điện tử góp phần chống tham nhũng

Thủ tướng: Nâng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lên 30% vào năm 2020

'Dù là cảnh sát giao thông hay Tổng cục trưởng cũng phải am hiểu Chính phủ điện tử'

Chủ tịch CMC đề xuất cho doanh nghiệp đấu thầu thực hiện dịch vụ công

Thủ tướng Chính phủ: Xây dựng Chính phủ điện tử phải đi liền với cải cách hành chính, tiết kiệm chi phí

Thủ tướng: Người đứng đầu phải am hiểu và triển khai Chính phủ điện tử

Bảo vệ cơ sở dữ liệu cá nhân vẫn là khâu yếu

Thủ tướng: CSGT cũng phải am hiểu Chính phủ điện tử

Thủ tướng: Khả năng đột phá xây dựng Chính phủ điện tử là cao

Doanh nghiệp công nghệ Việt đủ sức để làm Chính phủ điện tử

Người dân, doanh nghiệp không dùng dịch vụ công, Chính phủ điện tử sẽ không thành công

Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Cần tiếp tục nỗ lực để xây dựng chính phủ điện tử

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Xây dựng Chính phủ điện tử phải đi liền với sắp xếp tổ chức bộ máy

Họp về Chính phủ điện tử, Thủ tướng vẫn không quên nghĩ về chống dịch Covid-19

Thủ tướng: Làm tốt Chính phủ điện tử giúp ngăn ngừa Covid-19

Thủ tướng: 'Chúng ta có đưa được toàn dân tham gia Chính phủ điện tử hay không?'

Con người, thể chế là yếu tố đầu tiên trong xây dựng Chính phủ điện tử

Thủ tướng dự Hội nghị Tổng kết công tác 2019 của Văn phòng Chính phủ

Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông