ĐÀ NẴNG: BÀN PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT Ô NHIỄM HỒ BÀU TRẢNG

ĐÀ NẴNG: BÀN PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT Ô NHIỄM HỒ BÀU TRẢNG

Hồ Bàu Trảng ô nhiễm nghiêm trọng

Hồ Bàu Trảng ô nhiễm nghiêm trọng

Dân treo biển bán nhà vì không chịu nổi ô nhiễm

Dân treo biển bán nhà vì không chịu nổi ô nhiễm

Tìm giải pháp xử lý mùi hôi tại hồ Bàu Trảng

Tìm giải pháp xử lý mùi hôi tại hồ Bàu Trảng

Lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu 'phải xử lí cho được' ô nhiễm tại hồ Bàu Trảng

Lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu 'phải xử lí cho được' ô nhiễm tại hồ Bàu Trảng

Nghiên cứu xử lý dứt điểm ô nhiễm ở hồ Bàu Trảng, Đà Nẵng

Nghiên cứu xử lý dứt điểm ô nhiễm ở hồ Bàu Trảng, Đà Nẵng

Tốn 130 tỷ đồng, hồ Bàu Trảng vẫn thối không chịu nổi: Lãnh đạo Đà Nẵng bức xúc

Đà Nẵng: Sẽ có giải pháp xử lý ô nhiễm tại hồ Bàu Trảng trong tuần đến

Phó chủ tịch Đà Nẵng thị sát 'điểm nóng' ô nhiễm môi trường

Người nín thở, cá không sống nổi ở hồ Bàu Trảng

Đà Nẵng: Người dân 'chết ngạt' vì ô nhiễm tại hồ Bàu Trảng

Dân yêu cầu chính quyền Đà Nẵng xử lý dứt điểm ô nhiễm để giữ uy tín 'TP đáng sống'

Tốn 130 tỷ đồng cho dự án xử lý nước thải, hồ Bàu Trảng vẫn thối không chịu nổi

Đà Nẵng mời ông Dũng 'lò vôi' triển khai dự án xử lý ô nhiễm hồ Vĩnh Trung

Xử lý ô nhiễm hồ Vĩnh Trung: Đà Nẵng hay ông Dũng Lò Vôi sẽ mạo hiểm?