Bám sát kế hoạch để Đại hội đạt kết quả cao

Bám sát kế hoạch để Đại hội đạt kết quả cao

Sáng 4/3, đoàn công tác số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ...
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Kiên quyết không đưa người không đủ tiêu chuẩn vào cấp ủy

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Kiên quyết không đưa người không đủ tiêu chuẩn vào cấp ủy

Đông Anh đẩy mạnh thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện

Đông Anh đẩy mạnh thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thành công

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thành công

Giám sát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại Đảng ủy Quân sự và Công an tỉnh

Giám sát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng tại Đảng ủy Quân sự và Công an tỉnh

Nêu cao trách nhiệm tổ chức đảng tiến hành đại hội làm trước

Nêu cao trách nhiệm tổ chức đảng tiến hành đại hội làm trước

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, làm việc tại huyện Yên Định

Cần quan tâm đến công tác nhân sự và công tác đại hội điểm cấp cơ sở

Cần quan tâm đến công tác nhân sự và công tác đại hội điểm cấp cơ sở

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Vận tải Hà Nội dự kiến diễn ra ngày 22 và 23-7

Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Vận tải Hà Nội dự kiến diễn ra ngày 22 và 23-7

Đảng bộ các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội: 30/39 chi bộ cơ sở đã đại hội

Đảng bộ các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội: 30/39 chi bộ cơ sở đã đại hội

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố: Phân tích cụ thể những đơn vị cần tập trung quan tâm để chuẩn bị tốt Đại hội Đảng

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố: Phân tích cụ thể những đơn vị cần tập trung quan tâm để chuẩn bị tốt Đại hội Đảng

Báo cáo chính trị thể hiện tập trung nhất tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ

Báo cáo chính trị thể hiện tập trung nhất tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ

Huyện Vĩnh Lộc: 186/196 chi bộ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Huyện Vĩnh Lộc: 186/196 chi bộ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Đầm Hà: Khí thế sôi nổi từ đơn vị đại hội điểm cấp cơ sở

Đầm Hà: Khí thế sôi nổi từ đơn vị đại hội điểm cấp cơ sở

3 đơn vị tổ chức đại hội điểm

Chủ tịch Hà Nội: Quận ủy cần tới từng chi bộ cơ sở để lắng nghe

Tỏ thái độ dứt khoát, cương quyết đối với đơn thư nặc danh, không mang tính xây dựng

Tỏ thái độ dứt khoát, cương quyết đối với đơn thư nặc danh, không mang tính xây dựng

Chú trọng công tác nhân sự trong tổ chức Đại hội Đảng các cấp

Chú trọng công tác nhân sự trong tổ chức Đại hội Đảng các cấp

Đồng Nai: Tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng tại Nhơn Trạch, Long Thành

Đồng Nai: Tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng tại Nhơn Trạch, Long Thành

Đã tổ chức thành công 295 đại hội điểm cấp cơ sở

Đã tổ chức thành công 295 đại hội điểm cấp cơ sở

Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tại quận Đống Đa

Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tại quận Đống Đa

Kịp thời ngăn chặn vi phạm trong công tác cán bộ phục vụ Đại hội Đảng

Kịp thời ngăn chặn vi phạm trong công tác cán bộ phục vụ Đại hội Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, làm việc tại huyện Thiệu Hóa

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Không vì cơ cấu mà đưa vào cấp ủy người không đủ tiêu chuẩn

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Không vì cơ cấu mà đưa vào cấp ủy người không đủ tiêu chuẩn

Tuyên Quang: Lâm Bình chỉ đạo đại hội chi bộ cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Tuyên Quang: Lâm Bình chỉ đạo đại hội chi bộ cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng