Huyện Vĩnh Lộc chủ động phòng chống dịch cúm A H5N6

Huyện Vĩnh Lộc chủ động phòng chống dịch cúm A H5N6

Chủ động phương án phòng chống dịch cúm gia cầm

Chủ động phương án phòng chống dịch cúm gia cầm

Tập trung dập dịch cúm gia cầm

Tập trung dập dịch cúm gia cầm

Tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm

Tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm

Tiêu hủy hơn 43.000 con gia cầm do nhiễm virus cúm A/H5N6

Tiêu hủy hơn 43.000 con gia cầm do nhiễm virus cúm A/H5N6

Hà Nội chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ phòng chống cúm gia cầm

Hà Nội chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ phòng chống cúm gia cầm

Nỗ lực dập dịch và bảo vệ đàn gia cầm

Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm

Cả nước đã tiêu hủy 43.202 con gia cầm vì nhiễm virus cúm A/H5N6

Hà Tĩnh: Nhiều địa phương 'lơ là' với giải pháp hữu hiệu trong phòng dịch cho gia cầm

Quảng Ninh, Hải Phòng chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm

Hà Nội tiêu hủy gần 7.000 con gia cầm nhiễm cúm A H5N6

Lãnh đạo Hà Tĩnh chỉ đạo vào cuộc quyết liệt ngăn chăn dịch cúm gia cầm

Hà Giang: Yên Minh phòng, chống dịch cúm gia cầm

'Thủ phủ' chăn nuôi Đồng Nai chủ động phòng chống dịch cúm A/H5N1

Phát hiện gia cầm ở Long An nhiễm cúm H5N1