Quảng Ninh: Nối lại hoạt động XNK tại cầu Bắc Luân 2

Quảng Ninh: Nối lại hoạt động XNK tại cầu Bắc Luân 2

Quảng Ninh đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tại các khu cách ly

Quảng Ninh đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tại các khu cách ly

Thông quan trở lại cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Thông quan trở lại cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Quảng Ninh: Cầu Bắc Luân 2 chính thức thông quan trở lại

Quảng Ninh: Cầu Bắc Luân 2 chính thức thông quan trở lại

Lô hàng đầu tiên nhập khẩu sau khi cầu Bắc Luân II thông quan trở lại

Lô hàng đầu tiên nhập khẩu sau khi cầu Bắc Luân II thông quan trở lại

Lô hàng đầu tiên thông quan trở lại qua cửa khẩu Móng Cái

Lô hàng đầu tiên thông quan trở lại qua cửa khẩu Móng Cái

Lô hàng đầu tiên đi qua cầu Bắc Luân II

Chính thức thông quan trở lại với Trung Quốc qua cầu Bắc Luân 2

Cửa khẩu Móng Cái thông quan trở lại, lô hàng đầu tiên được nhập khẩu

Thông quan trở lại qua cầu Bắc Luân 2 – cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Cửa khẩu Móng Cái sẵn sàng thông quan trở lại

Chuẩn bị đủ điều kiện để cửa khẩu Móng Cái thông quan trở lại

Tháo gỡ khó khăn trong xuất, nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa

Hải quan Móng Cái thông quan cho 1,5 triệu khẩu trang xuất khẩu

Quảng Ninh: Tiếp tục xuất nhập khẩu hàng hóa nhưng vẫn đảm bảo phòng dịch