Giải tỏa hàng hóa ở cửa khẩu phải tuân thủ chặt chẽ kiểm dịch Covid-19

Giải tỏa hàng hóa ở cửa khẩu phải tuân thủ chặt chẽ kiểm dịch Covid-19

Lạng Sơn triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy thông quan hàng hóa

Lạng Sơn triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy thông quan hàng hóa

Tạo điều kiện thông quan nhanh hàng hóa trong thời điểm dịch Covid-19

Tạo điều kiện thông quan nhanh hàng hóa trong thời điểm dịch Covid-19

Thủ tướng ký Công điện tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu

Thủ tướng ký Công điện tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu

Thủ tướng ra công điện tháo gỡ khó khăn cho xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới

Thủ tướng ra công điện tháo gỡ khó khăn cho xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới

Tiếp tục đóng cửa khẩu giao thương, doanh nghiệp phải làm gì?

Tiếp tục đóng cửa khẩu giao thương, doanh nghiệp phải làm gì?

Trung Quốc lùi thời gian thông quan hàng hóa tại cửa khẩu phụ

Trung Quốc lùi thời gian thông quan hàng hóa tại cửa khẩu phụ

Lùi thời gian khôi phục hoạt động trao đổi cư dân biên giới qua các cửa khẩu phụ Lạng Sơn

Lùi thời gian thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu phụ Lạng Sơn

Lạng Sơn tiếp tục lùi các hoạt động trao đổi cư dân biên giới

Dịch viêm đường hô hấp cấp: Lạng Sơn tiếp tục lùi các hoạt động trao đổi cư dân biên giới

Lạng Sơn: Các cửa khẩu/cặp chợ biên giới tiếp tục dừng hoạt động

Lạng Sơn tăng cường kiểm dịch y tế tại cửa khẩu