65 dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng DVCQG năm 2020

65 dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng DVCQG năm 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 411/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp...
Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Hoàn thiện một số dịch vụ công cung cấp trên Cổng DVCQG

Hoàn thiện một số dịch vụ công cung cấp trên Cổng DVCQG

Vietcombank là ngân hàng đầu tiên kết nối trực tiếp với Cổng dịch vụ công quốc gia

Vietcombank là ngân hàng đầu tiên kết nối trực tiếp với Cổng dịch vụ công quốc gia

Nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19

Nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19

Thêm 02 dịch vụ công trực tuyến hải quan tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thêm 02 dịch vụ công trực tuyến hải quan tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

5 tỉnh, thành thí điểm nộp phạt giao thông trực tuyến

5 tỉnh, thành thí điểm nộp phạt giao thông trực tuyến

Thí điểm nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy tại 2 thành phố lớn

Thí điểm nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy tại 2 thành phố lớn

Ngồi tại nhà có thể nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Ngồi tại nhà có thể nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Thí điểm nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy tại hai thành phố lớn

Thí điểm nộp lệ phí trước bạ điện tử ô tô, xe máy tại hai thành phố lớn

Ghi hình xử phạt giao thông qua camera

Ghi hình xử phạt giao thông qua camera

Vietcombank: Ngân hàng duy nhất cung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến SSO

Vietcombank: Ngân hàng duy nhất cung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến SSO

Phải thực sự cải tiến, đổi mới để thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp

Phải thực sự cải tiến, đổi mới để thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp

Nộp phạt vi phạm giao thông qua mạng giúp tránh Covid-19

Ngồi nhà nộp phạt vi phạm giao thông, chống tham nhũng vặt

Ngồi nhà nộp phạt vi phạm giao thông, chống tham nhũng vặt

Thực hiện thêm nhiều dịch vụ công trực tuyến

Thực hiện thêm nhiều dịch vụ công trực tuyến

Dịch Covid-19 lan tràn, không gặp nhau cũng là góp phần lớn chống dịch

Dịch Covid-19 lan tràn, không gặp nhau cũng là góp phần lớn chống dịch

Nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến giúp chống 'tham nhũng vặt'

Nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến giúp chống 'tham nhũng vặt'

Thủ tướng: Phải thực sự cải tiến, đổi mới để thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp

Thủ tướng: Phải thực sự cải tiến, đổi mới để thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp

Các bước nộp phạt vi phạm giao thông qua mạng bạn cần biết

Các bước nộp phạt vi phạm giao thông qua mạng bạn cần biết

Bắt đầu thí điểm nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến

Bắt đầu thí điểm nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến

Thí điểm nộp phạt vi phạm giao thông qua mạng từ 13/3

Thí điểm nộp phạt vi phạm giao thông qua mạng từ 13/3

Nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến từ ngày 13/3

Nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến từ ngày 13/3

Hôm nay 13-3, bắt đầu thí điểm nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến

Hôm nay 13-3, bắt đầu thí điểm nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến