Trợ lý tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ là ai?

Trợ lý tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ là ai?

Ban Bí thư bổ nhiệm trợ lý Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ

Ban Bí thư bổ nhiệm nhân sự

Ban Bí thư bổ nhiệm nhân sự

Ban Bí thư bổ nhiệm trợ lý cho tân Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ

Ban Bí thư bổ nhiệm trợ lý cho tân Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ

Ban Bí thư bổ nhiệm nhân sự giữ chức Trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ban Bí thư bổ nhiệm nhân sự giữ chức Trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Vương Đình Huệ chuyển sinh hoạt về Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội

Ông Vương Đình Huệ chuyển sinh hoạt về Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội

Bí thư Vương Đình Huệ chuyển sinh hoạt về đoàn đại biểu quốc hội Hà Nội

Ông Vương Đình Huệ chuyển sinh hoạt từ đoàn ĐBQH Hà Tĩnh về Hà Nội

Ông Vương Đình Huệ chuyển sinh hoạt về đoàn ĐBQH Hà Nội

Ông Vương Đình Huệ chuyển sinh hoạt về Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội

Ông Vương Đình Huệ chuyển sinh hoạt về Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội

Chưa hết nhiệm kỳ, 3 thành phố lớn đều thay bí thư mới

Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải có những phát ngôn đáng chú ý nào?

Ba thành phố lớn thay bí thư khi nhiệm kỳ còn dang dở

Ông Vương Đình Huệ: Từ giảng viên đại học đến Bí thư Hà Nội

Clip: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ: Nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng Thủ đô phát triển bền vững

Lời đầu tiên của tân Bí thư Vương Đình Huệ trước cán bộ chủ chốt Hà Nội

Bộ Chính trị điều động ông Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Thôi chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Hoàng Trung Hải nói gì?

Khoảnh khắc nhậm chức của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Tóm tắt quá trình công tác của tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ

Đồng chí Hoàng Trung Hải được điều động giữ chức Phó Trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải

Bộ Chính trị phân công Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chân dung tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ

Phân công ông Vương Đình Huệ giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Hoàng Trung Hải: 'Tôi rất mong được nhân dân Thủ đô thứ lỗi'

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhận quyết định làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Hoàng Trung Hải thôi Bí thư Hà Nội... giờ làm công việc gì?

Bộ Chính trị phân công đồng chí Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Đồng chí Vương Đình Huệ giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ Chính trị phân công Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Công bố quyết định Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chân dung tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Phân công nhiệm vụ mới cho ông Hoàng Trung Hải

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải

Ông Hoàng Trung Hải làm phó trưởng Bộ phận chuyên trách Tiểu ban Văn kiện

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư thành ủy Hà Nội

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm bí thư Thành ủy Hà Nội

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ Chính trị phân công ông Vương Đình Huệ làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế

Đã lấy phiếu tín nhiệm 21 Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhận 377 phiếu tín nhiệm cao

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hứa tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân

Cho thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ TT&TT đối với đồng chí Trương Minh Tuấn

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa làm Bí thư Đà Nẵng thay ông Nguyễn Xuân Anh

Ông Đinh Thế Huynh điều trị bệnh, ông Trần Quốc Vượng tham gia Thường trực Ban Bí thư

Công bố quyết định phân công nhiệm vụ đối với ông Đinh La Thăng

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và phu nhân cùng ứng cử ĐBQH