Tháng 6/2020, 100% văn bản điện tử được gửi, nhận ở cả 4 cấp chính quyền

Tháng 6/2020, 100% văn bản điện tử được gửi, nhận ở cả 4 cấp chính quyền

Tháng 6/2020, 100% văn bản điện tử được gửi, nhận ở cả 4 cấp chính quyền

Tháng 6/2020, 100% văn bản điện tử được gửi, nhận ở cả 4 cấp chính quyền

Ứng dụng CNTT trong công việc để phòng, chống COVID-19

Ứng dụng CNTT trong công việc để phòng, chống COVID-19

Ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính

Ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính

Không có chuyện phong tỏa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh

Không có chuyện phong tỏa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nam khai trương Trung tâm điều hành thông minh

Hà Nam khai trương Trung tâm điều hành thông minh

Trung tâm điều hành thông minh Hà Nam chính thức đi vào hoạt động

Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Khẩn trương hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin báo cáo của bộ, ngành, địa phương

VNPT tham gia xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Hoàn thiện một số dịch vụ công cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Cải tiến, đổi mới để thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp

Thủ tướng: Việc lợi cho dân, giảm chi phí cho doanh nghiệp thì nên làm

Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ ra mắt sẽ tiết kiệm hàng trăm tỷ

Ứng dụng Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ giúp tiết kiệm khoảng 460 tỷ đồng/năm

Hỗ trợ toàn diện cho Việt Nam phát triển Chính phủ điện tử

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Xây dựng Chính phủ điện tử phải gắn kết ứng dụng CNTT và cải cách hành chính

Ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo về KTXH phục vụ chỉ đạo, điều hành

Đôn đốc xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử

Đẩy nhanh hơn kết nối liên thông bộ, ngành

Sớm khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Tháng 3 sẽ khai trương Trung tâm Báo cáo quốc gia

Gần 41.600 tài khoản đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Tổ chức Hội nghị trực tuyến về Chính phủ điện tử

Sẽ đưa hệ thống thông tin báo cáo quốc gia vào vận hành trong tháng 3

Phê duyệt đề án xây dựng hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Tháng 6/2020, hoàn thành nhiệm vụ gửi nhận văn bản điện tử tại 4 cấp chính quyền

Thủ tướng dự Hội nghị Tổng kết công tác 2019 của Văn phòng Chính phủ

Nội dung họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 11

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội

Chuyển nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử từ VPCP sang Bộ TTTT

Thủ tướng: Chính phủ điện tử phải lấy người dân làm trung tâm

Bộ trưởng biểu quyết qua iPad, phiên họp Chính phủ diễn ra chỉ 10 phút

Xây dựng Chính phủ điện tử là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam

Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính về môi trường, xây dựng ở mức cao

Nâng cao chất lượng thông tin báo cáo và xử lý kiến nghị của người dân

Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh việc chậm trễ trả lời phản ánh của người dân