EVN: Không để thiếu điện trong mọi tình huống

EVN: Không để thiếu điện trong mọi tình huống

Nước về hồ thủy điện dự báo thấp nhất 30 năm, EVN huy động nhiều nguồn để đảm bảo cung ứng điện

Nước về hồ thủy điện dự báo thấp nhất 30 năm, EVN huy động nhiều nguồn để đảm bảo cung ứng điện

Năm 2020 EVN dự kiến huy động 1,23 tỷ kWh từ các nguồn điện chạy dầu

Năm 2020 EVN dự kiến huy động 1,23 tỷ kWh từ các nguồn điện chạy dầu

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án nguồn điện vận hành trong năm 2025

Năm 2020, thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo cung ứng đủ điện

Năm 2020, thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo cung ứng đủ điện

EVN yêu cầu các nhà máy điện than, khí đảm bảo cấp điện mùa khô

EVN yêu cầu các nhà máy điện than, khí đảm bảo cấp điện mùa khô

EVN đảm bảo điện cho mùa khô năm 2020

EVN đảm bảo cấp điện mùa khô năm 2020

EVN không để thiếu điện trong mọi tình huống

Khởi công và hoàn thành nhiều dự án nguồn và lưới điện trong năm 2020

Đảng ủy EVN: Tập trung chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu 5 năm

EVNGENCO 3 khẳng định vai trò trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Năm 2018, EVN lãi gần 700 tỷ đồng từ sản xuất kinh doanh điện

Bộ Công Thương: 'Năm 2021 - 2025, cả nước nguy cơ thiếu điện'

Nắng nóng, nhiều nhà máy nhiệt điện gặp sự cố, suy giảm công suất vì quá tải

Tiêu thụ điện liên tục tăng: Ngành điện cần sự chia sẻ từ khách hàng

EVN hoàn thành trước hạn 84,3% nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao