Mỹ phóng thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Minuteman III

Mỹ phóng thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Minuteman III

Lầu Năm góc thông báo, lực lượng tác chiến không gian mới thành lập của Mỹ vừa tiến hành một vụ phóng thử...