Tiếp nhận 67 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả

Tiếp nhận 67 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả

Tiếp nhận, cách ly 22 công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả

Tiếp nhận, cách ly 22 công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả

Giữa tâm dịch Viruts Corona, Trung Quốc trao trả 8 công dân Việt Nam

Giữa tâm dịch Viruts Corona, Trung Quốc trao trả 8 công dân Việt Nam

Tiếp nhận và cách ly 8 công dân Việt Nam do phía Trung Quốc trao trả

Tiếp nhận và cách ly 8 công dân Việt Nam do phía Trung Quốc trao trả

Cảm nhận của 13 công nhân từ Trung Quốc trở về được theo dõi cách ly

Cảm nhận của 13 công nhân từ Trung Quốc trở về được theo dõi cách ly

Trung Quốc trao trả 70 công dân Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị

Trung Quốc trao trả 70 công dân Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị

BĐBP Hà Giang tiếp nhận 10 công dân Việt Nam được phía Trung Quốc trao trả

Lào Cai: Tiếp nhận 96 công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả

Tiếp nhận 70 công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả

Cách ly 32 lao động chui, bị Trung Quốc trả về Lạng Sơn

Thủ tướng yêu cầu cách ly toàn bộ người quá cảnh hay nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam

Cách ly 32 lao động trái phép tại Trung Quốc được trao trả về nước

Lạng Sơn tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả

Từ 3/2, kiểm tra dịch tễ và cách ly 14 ngày đối với người về từ Trung Quốc

Cách ly, theo dõi 32 lao động trái phép tại Trung Quốc được trao trả về nước