Tranh cãi việc áp dụng công nghệ nhận diện

Tranh cãi việc áp dụng công nghệ nhận diện

Giới chức Ấn Độ cho biết, hầu hết các ga đường sắt lớn tại Ấn Độ sẽ được áp dụng công nghệ nhận diện vào...
Xử phạt vi phạm giao thông bằng nhận diện khuôn mặt

Xử phạt vi phạm giao thông bằng nhận diện khuôn mặt