Tranh cãi vụ hủy kết quả thầu nhà máy nước nghìn tỉ tại Đà Nẵng

Tranh cãi vụ hủy kết quả thầu nhà máy nước nghìn tỉ tại Đà Nẵng

Dự án nhà máy nước Hòa Liên: Lình xình chuyện đấu thầu

Dự án nhà máy nước Hòa Liên: Lình xình chuyện đấu thầu

Người dân Đà Nẵng lo thiếu nước

Người dân Đà Nẵng lo thiếu nước

Đà Nẵng hủy thầu nhà máy nước nghìn tỷ do… khiếu kiện!

Đà Nẵng hủy thầu nhà máy nước nghìn tỷ do… khiếu kiện!

Dự án nhà máy nước Hòa Liên: Vì sao Đà Nẵng 'vô tư' hủy kết quả đấu thầu?

Dự án nhà máy nước Hòa Liên: Vì sao Đà Nẵng 'vô tư' hủy kết quả đấu thầu?

Hủy thầu nhà máy nước ngàn tỉ ở Đà Nẵng

Hủy thầu nhà máy nước ngàn tỉ ở Đà Nẵng

Vì sao Đà Nẵng hủy thầu dự án nhà máy nước nghìn tỷ?

Đấu thầu lại dự án Nhà máy nước Hòa Liên: Nhiều vấn đề cần làm sáng tỏ

Vì sao Đà Nẵng hủy thầu dự án Nhà máy nước Hòa Liên?

Đà Nẵng: Đấu thầu lại dự án xây dựng nhà máy nước ngàn tỷ

Nguyên nhân nào khiến Đà Nẵng hủy kết quả đấu thầu dự án xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên?

Vì sao Đà Nẵng đấu thầu lại dự án xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên?

Tổng cục 2 đang điều tra vụ nhắn tin đe dọa một giám đốc Ban A tại Đà Nẵng

Đà Nẵng điều tra vụ tự xưng 'Tổng cục 2' đe dọa một giám đốc

Dự án Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh: Chủ đầu tư công bố sai thông tin?

Đà Nẵng: 1.170 tỉ đồng vốn ngân sách xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên