Tình hình nhân đạo tại Syria tiếp tục gây quan ngại

Tình hình nhân đạo tại Syria tiếp tục gây quan ngại

Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc triển khai Hiệp ước NPT

Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc triển khai Hiệp ước NPT

VN ủng hộ mạnh mẽ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việt Nam ủng hộ tuân thủ Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việt Nam ủng hộ tuân thủ Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việt Nam tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việt Nam tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việt Nam ủng hộ tìm kiếm giải pháp chính trị cho Syria

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các quốc gia chuyển tiếp sau xung đột

Bảo đảm công lý trong giai đoạn chuyển tiếp sau xung đột

Hợp tác Việt Nam - các nước

Việt Nam và HĐBA: Bảo vệ trẻ em - Một mục tiêu chính trong các tiến trình hòa bình

Bảo vệ trẻ em - một trong những mục tiêu chính yếu của các tiến trình hòa bình

Việt Nam nỗ lực không ngừng thực hiện cam kết tại ASEAN và Liên hợp quốc

Việt Nam tán thành việc tái khởi động tiến trình hòa bình Trung Đông

Việt Nam đảm nhận thành công cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an

Việt Nam đã làm được những việc mong muốn tại HĐBA

Đại sứ Đặng Đình Quý: Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tháng 'rất nhiều việc phát sinh'

Nhiều nước đánh giá Việt Nam đảm trách xuất sắc vị trí Chủ tịch HĐBA

Đại sứ Đặng Đình Quý: Việt Nam đã làm được những việc mong muốn

HĐBA LHQ quan ngại về tình hình nhân đạo tại Syria

Việt Nam ngày càng được trân trọng trong trái tim của bạn bè quốc tế

Việt Nam ngày càng được trân trọng trong trái tim của bạn bè quốc tế

Hội đồng Bảo an thảo luận tình hình Mali dưới sự chủ trì của Việt Nam

Việt Nam chủ trì phiên họp về củng cố hòa bình ở Tây Phi

Việt Nam đảm nhiệm vị trí Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ

Tháng 1/2020, Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

LHQ khen đóng góp của Việt Nam trong nỗ lực gìn giữ hòa bình

Cộng đồng quốc tế tin tưởng vào vị thế, vai trò và uy tín của Việt Nam tại LHQ

Đại sứ Singapore tại Liên Hợp Quốc chúc mừng Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực HĐBA

Một số hình ảnh đoàn Việt Nam tham gia các cuộc họp của Liên hợp quốc

Việt Nam đại diện ASEAN cam kết bảo vệ dân thường trong xung đột

Việt Nam và Nam Sudan đánh giá cao ý nghĩa của việc thiết lập quan hệ ngoại giao