Châu Phú họp đóng góp văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII

Châu Phú họp đóng góp văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: 'Văn kiện là văn bia, còn để lại đời sau'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: 'Văn kiện là văn bia, còn để lại đời sau'

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo gì trong cuộc họp Bộ Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo gì trong cuộc họp Bộ Chính trị

Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Chùm ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị

Chùm ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gửi đại hội đảng bộ cơ sở

Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Đồng chí Hoàng Trung Hải - Phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện ĐH XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp tiểu ban Văn kiện Đại hội 13

Tổng Bí thư chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện ĐH XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Ban Bí thư xem xét, quyết định về công tác cán bộ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về phòng chống tham nhũng

Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự phiên chất vấn

Tập trung góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị lấy ý kiến nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước về các dự thảo Báo cáo trình Đại hội XIII của Đảng

Công tác phòng chống tham nhũng phải làm quyết liệt hơn

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân: Phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: 'Cứ sắp đến đại hội là nhăm nhăm đi thu xếp'

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Đã chạy chức, quyền là không dùng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp lãnh đạo chủ chốt

Những hình ảnh Ban Bí thư gặp mặt cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội dự họp Chính phủ