Chính phủ tổ chức đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

Chính phủ tổ chức đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

Nhằm chuẩn bị tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công dự kiến tổ chức...
Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công dự kiến diễn ra cuối tháng 4

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công dự kiến diễn ra cuối tháng 4

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công sẽ diễn ra cuối tháng 4

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công sẽ diễn ra cuối tháng 4

Đẩy nhanh giải ngân vốn xây dựng nông thôn mới

Đẩy nhanh giải ngân vốn xây dựng nông thôn mới

Cú hích từ đầu tư công

Nhiều dự án, đề án giáo dục gặp khó

Nhiều dự án, đề án giáo dục gặp khó

Chưa phân bổ vốn đầu tư công cho các dự án không đủ điều kiện

Chưa phân bổ vốn đầu tư công cho các dự án không đủ điều kiện

Giải ngân vốn tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái

Giải ngân vốn tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công giải pháp 'kích cầu' nền kinh tế sau dịch

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công giải pháp 'kích cầu' nền kinh tế sau dịch

Giải ngân đầu tư công 2 tháng đầu năm đạt 36,9 nghìn tỷ đồng

Giải ngân đầu tư công 2 tháng đầu năm đạt 36,9 nghìn tỷ đồng

Cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư chi tiết từng tháng

Cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư chi tiết từng tháng

TP. Hồ Chí Minh muốn đẩy nhanh công tác tái định cư để sớm triển khai các dự án

TP. Hồ Chí Minh muốn đẩy nhanh công tác tái định cư để sớm triển khai các dự án

Giao hơn 3.100 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn cho Bộ Giao thông vận tải

Giao hơn 3.100 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn cho Bộ Giao thông vận tải

Nhận diện 'virus trì trệ' trong nền kinh tế

Nhận diện 'virus trì trệ' trong nền kinh tế

Thực hiện hiệu quả đầu tư công

Thực hiện hiệu quả đầu tư công

Giải ngân vốn đầu tư công gần 4.450 tỷ đồng trong tháng 1

Giải ngân vốn đầu tư công gần 4.450 tỷ đồng trong tháng 1

Trong tháng 1/ 2020, giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 4.450 tỷ đồng

Trong tháng 1/ 2020, giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 4.450 tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh sẽ định kỳ, đột xuất kiểm tra công tác giải ngân vốn đầu tư công

TP. Hồ Chí Minh sẽ định kỳ, đột xuất kiểm tra công tác giải ngân vốn đầu tư công

Sớm ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương

Thủ tướng: Ngành tài chính không được chậm chạp và nhũng nhiễu

Thủ tướng: Ngành tài chính không được chậm chạp và nhũng nhiễu

Giải ngân vốn đầu tư công cần giải pháp đồng bộ

Giải ngân vốn đầu tư công cần giải pháp đồng bộ

Tập trung triển khai các dự án và giải ngân sớm vốn đầu tư công năm 2020

Tập trung triển khai các dự án và giải ngân sớm vốn đầu tư công năm 2020