Thực trạng và giải pháp cải cách hành chính ở Việt Nam

Thực trạng và giải pháp cải cách hành chính ở Việt Nam

Cải cách hành chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị - xã hội, nhằm sửa đổi toàn diện hệ thống hành...
Công tác tư pháp góp phần quan trọng vào cải cách hành chính

Công tác tư pháp góp phần quan trọng vào cải cách hành chính

Kiểm tra cải cách hành chính tại Sở Xây dựng

Kiểm tra cải cách hành chính tại Sở Xây dựng

Điểm sáng trong công tác cải cách hành chính

Điểm sáng trong công tác cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục cải cách thể chế và các quy định về cải cách hành chính theo hướng phân quyền

Hà Nội tiếp tục cải cách thể chế và các quy định về cải cách hành chính theo hướng phân quyền

Quảng Ninh giảm đến 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định

Quảng Ninh giảm đến 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định

Ủy ban Dân tộc nói gì khi chỉ số cải cách hành chính thuộc nhóm thấp nhất

Ủy ban Dân tộc nói gì khi chỉ số cải cách hành chính thuộc nhóm thấp nhất

Bộ Quốc phòng tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020

Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước trong nhiều tiêu chí cải cách hành chính

Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước trong nhiều tiêu chí cải cách hành chính

Thị xã Đức Phổ: Nỗ lực cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Thị xã Đức Phổ: Nỗ lực cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Cải cách hành chính trong quân đội góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ huy, điều hành ở các cấp

Cải cách hành chính trong quân đội góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ huy, điều hành ở các cấp

Hiện đại hóa nền hành chính

Hiện đại hóa nền hành chính

Các quận, huyện của Đà Nẵng có nhiều đột phá về cải cách hành chính

Các quận, huyện của Đà Nẵng có nhiều đột phá về cải cách hành chính

Hà Nội tạo bước chuyển biến rõ nét, toàn diện trong tổng thể cải cách hành chính

Hà Nội tạo bước chuyển biến rõ nét, toàn diện trong tổng thể cải cách hành chính

'Bức tranh' CCHC của Hà Nội

'Bức tranh' CCHC của Hà Nội

Nghệ An khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính

Cần khắc phục tình trạng trễ hẹn hồ sơ hành chính

Cải cách hành chính để phục vụ người dân tốt hơn

Cải cách hành chính để phục vụ người dân tốt hơn

Dẫn đầu trong cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp

Dẫn đầu trong cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp

BHXH Việt Nam đặt 4 nhiệm vụ cải cách hành chính 5 năm tới

BHXH Việt Nam đặt 4 nhiệm vụ cải cách hành chính 5 năm tới

Đoàn công tác Bộ Nội vụ làm việc với Sở Nội vụ

Đoàn công tác Bộ Nội vụ làm việc với Sở Nội vụ

Đột phá từ dịch vụ công trực tuyến

Đột phá từ dịch vụ công trực tuyến

Giải quyết 100% hồ sơ hành chính đúng hẹn

Tiên Yên tạo đột phá về chỉ số cải cách hành chính

Tiên Yên tạo đột phá về chỉ số cải cách hành chính

TPHCM lập đoàn kiểm tra, khảo sát về cải cách hành chính

TPHCM lập đoàn kiểm tra, khảo sát về cải cách hành chính

TPHCM lập đoàn kiểm tra, khảo sát về cải cách hành chính

TPHCM lập đoàn kiểm tra, khảo sát về cải cách hành chính