Dư luận Zimbabwe lên án thẩm phán đội 'tóc giả thực dân' 154.000 USD

Dư luận Zimbabwe lên án thẩm phán đội 'tóc giả thực dân' 154.000 USD

Các luật sư ở Zimbabwe kịch liệt phản đối việc mua tóc giả làm từ Anh cho các thẩm phán, vì chúng gợi lại...
Di sản hoang tàn của Tổng thống Zimbabwe R. Mugabe

Di sản hoang tàn của Tổng thống Zimbabwe R. Mugabe