Thủ tướng yêu cầu có phương án tính toán, điều chỉnh phù hợp đối với lương hưu từng thời kỳ

Thủ tướng yêu cầu có phương án tính toán, điều chỉnh phù hợp đối với lương hưu từng thời kỳ

Chiều 4/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính...
Công chức, viên chức nhiều địa phương sắp được tăng thêm thu nhập

Công chức, viên chức nhiều địa phương sắp được tăng thêm thu nhập

Tinh gọn bộ máy: Hiệu quả từ cách làm đồng bộ

Tinh gọn bộ máy: Hiệu quả từ cách làm đồng bộ

Giảm người hưởng lương từ ngân sách

Giảm người hưởng lương từ ngân sách

Giảm biên chế, tăng tiền lương

Chú ý cải cách lương khối cơ quan tư pháp

Chú ý cải cách lương khối cơ quan tư pháp

'Nếu bộ máy cứ phình ra thì khó cải cách tiền lương'

'Nếu bộ máy cứ phình ra thì khó cải cách tiền lương'

Trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định đề án tiền lương mới trong 2020

Trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định đề án tiền lương mới trong 2020

Ủy viên UB Kiểm tra TƯ lương không bằng thứ trưởng có thỏa đáng?

Ủy viên UB Kiểm tra TƯ lương không bằng thứ trưởng có thỏa đáng?

Sắp xếp, tinh giản bộ máy: Giải pháp căn cơ để cải cách tiền lương

Sắp xếp, tinh giản bộ máy: Giải pháp căn cơ để cải cách tiền lương

Tinh gọn bộ máy để cải cách lương thành công

Tinh gọn bộ máy để cải cách lương thành công

Bảng lương mới được thiết kế như thế nào?

Bảng lương mới được thiết kế như thế nào?

Năm 2020 sẽ ban hành các văn bản quy định cụ thể chế độ tiền lương mới

Năm 2020 sẽ ban hành các văn bản quy định cụ thể chế độ tiền lương mới

Bước đi nào để đạt mục tiêu công chức sống được bằng lương?

Bước đi nào để đạt mục tiêu công chức sống được bằng lương?

Hàng loạt văn bản liên quan tới tiền lương sắp được ban hành

Hàng loạt văn bản liên quan tới tiền lương sắp được ban hành

Tiền lương và chiếc bánh ngân sách

Tiền lương và chiếc bánh ngân sách

Đại biểu QH ủng hộ đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng

Đại biểu QH ủng hộ đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng

Chính phủ muốn tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng

Chính phủ muốn tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng

Giảm hơn 6.000 biên chế công chức vào năm 2020

Giảm hơn 6.000 biên chế công chức vào năm 2020

Tăng lương cho cán bộ, công chức từ hôm nay: Ai được tăng cao nhất?

Tăng lương cho cán bộ, công chức từ hôm nay: Ai được tăng cao nhất?

Bảng lương công an, bộ đội sau khi được tăng

Bảng lương công an, bộ đội sau khi được tăng

Sắp hết thời công chức đi họp được nhận phong bì?

Sắp hết thời công chức đi họp được nhận phong bì?

Tiền lương của cán bộ công chức: Cần 'phá' ra làm lại?

Tiền lương của cán bộ công chức: Cần 'phá' ra làm lại?

Tăng lương, tinh giản biên chế và hiệu quả công việc

Tăng lương, tinh giản biên chế và hiệu quả công việc

Thừa biên chế vẫn xin thêm

Thừa biên chế vẫn xin thêm

Đề xuất 2 phương án về lương nhà giáo

Đề xuất 2 phương án về lương nhà giáo

2 phương án về lương giáo viên

2 phương án về lương giáo viên

Năm 2019: Giảm 44.510 biên chế

Năm 2019: Giảm 44.510 biên chế

9 nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2019

9 nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2019

Tây Ninh: Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị

Tây Ninh: Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị

Hà Nội: Hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm để thực hiện chính sách tiền lương mới

Hà Nội: Hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm để thực hiện chính sách tiền lương mới

11 trường hợp tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức

11 trường hợp tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức

Điểm mới về cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức đến năm 2030

Điểm mới về cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức đến năm 2030

Cán bộ, công chức, viên chức bắt đầu có thêm 90.000 đồng lương cơ sở

Cán bộ, công chức, viên chức bắt đầu có thêm 90.000 đồng lương cơ sở

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cải cách tiền lương cần giải pháp căn cơ và đột phá

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cải cách tiền lương cần giải pháp căn cơ và đột phá

Dư luận tin tưởng những thay đổi tích cực trong chính sách tiền lương

Dư luận tin tưởng những thay đổi tích cực trong chính sách tiền lương

Bác sỹ, giáo viên ai cũng kêu khổ: Tăng lương ai bây giờ

Bác sỹ, giáo viên ai cũng kêu khổ: Tăng lương ai bây giờ

Cải cách lương để khuyến khích người lao động phấn đấu vì chức phận

Cải cách lương để khuyến khích người lao động phấn đấu vì chức phận