Đề xuất bổ sung quy định về số lượng cấp phó của đơn vị sự nghiệp công lập

Đề xuất bổ sung quy định về số lượng cấp phó của đơn vị sự nghiệp công lập

Giảm người hưởng lương từ ngân sách

Giảm người hưởng lương từ ngân sách

Giảm biên chế, tăng tiền lương

Chú ý cải cách lương khối cơ quan tư pháp

Chú ý cải cách lương khối cơ quan tư pháp

Cân nhắc thời điểm cải cách tiền lương từ năm 2021

Cân nhắc thời điểm cải cách tiền lương từ năm 2021

'Nếu bộ máy cứ phình ra thì khó cải cách tiền lương'

'Nếu bộ máy cứ phình ra thì khó cải cách tiền lương'

Trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định đề án tiền lương mới trong 2020

Ủy viên UB Kiểm tra TƯ lương không bằng thứ trưởng có thỏa đáng?

Sắp xếp, tinh giản bộ máy: Giải pháp căn cơ để cải cách tiền lương

'Xông đất' Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng ra thông điệp cải cách tiền lương

Tinh gọn bộ máy để cải cách lương thành công

Sớm hoàn thiện dự thảo các nghị định, làm cơ sở cho cải cách chính sách tiền lương

Bảng lương mới được thiết kế như thế nào?

Năm 2020 sẽ ban hành các văn bản quy định cụ thể chế độ tiền lương mới

Bước đi nào để đạt mục tiêu công chức sống được bằng lương?

Phó ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình: 2 năm qua đã giảm 15.200 lãnh đạo

Hàng loạt văn bản liên quan tới tiền lương sắp được ban hành

Năm 2020, lương của công chức TP.HCM như thế nào

Tiền lương và chiếc bánh ngân sách

Chỉ tiêu tăng năng suất lao động đạt 5,9%: Điểm sáng nổi bật

Đại biểu QH ủng hộ đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng

Quan chức Quốc hội: Tăng lương mà giá cả tăng thì không có ý nghĩa gì

Chính phủ muốn tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng

Đề xuất điều chỉnh lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/ tháng vào năm 2020

Giảm hơn 6.000 biên chế công chức vào năm 2020

Cắt giảm hơn 6.000 biên chế công chức vào năm 2020

Bảng lương công an, bộ đội sau khi được tăng

Sắp hết thời công chức đi họp được nhận phong bì?

Tiền lương của cán bộ công chức: Cần 'phá' ra làm lại?

Tăng lương, tinh giản biên chế và hiệu quả công việc

Thừa biên chế vẫn xin thêm

Đề xuất 2 phương án về lương nhà giáo

2 phương án về lương giáo viên

Năm 2019: Giảm 44.510 biên chế

9 nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2019

Thủ tướng trả lời chất vấn về chế độ, chính sách đối với cán bộ y tế

Tinh giản biên chế: Khó xây dựng khung năng lực vị trí việc làm

Điểm mới về cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức đến năm 2030

Cán bộ, công chức, viên chức bắt đầu có thêm 90.000 đồng lương cơ sở

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cải cách tiền lương cần giải pháp căn cơ và đột phá

Lương công chức sau cải cách có thể lên tới 33 triệu đồng một tháng

4 lần cải cách tiền lương 'thất bại', vì sao?

PTT Vương Đình Huệ: 'Cải cách tiền lương là yêu cầu khách quan'

Bác sỹ, giáo viên ai cũng kêu khổ: Tăng lương ai bây giờ

Cải cách lương để khuyến khích người lao động phấn đấu vì chức phận

Phó Thủ tướng: Từ năm 2021 mới thực hiện cải cách tiền lương

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động: Cải cách tiền lương sẽ nâng cao năng suất lao động

Lạ lùng không đâu trả lương công chức như Việt Nam

Nên có hệ thống lương chung và dùng phụ cấp để ưu đãi đối tượng đặc thù

TP.HCM kiến nghị chỉnh lương công chức bằng lương khối doanh nghiệp

Cải cách chính sách tiền lương: Tránh bình quân, cào bằng

PTT Vương Đình Huệ khảo sát tiền lương tại Đảng ủy Khối DN Trung ương

Muốn tăng lương cao phải tinh giản được biên chế

Bất cập chính sách tiền lương: Lương tối thiểu không đủ sống tối thiểu

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - Bài cuối: Cần một cuộc 'đại phẫu'

Bộ Y tế đề xuất nâng bậc lương khởi điểm của bác sĩ so với các ngành nghề khác

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục đổi mới bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách tiền lương

Đặc khu Vân Đồn không được 'cạnh tranh' với Bắc Vân Phong và Phú Quốc

Tiết kiệm chi thường xuyên sẽ có tiền làm sân bay Long Thành

Chốt hướng cải cách triệt để lương công chức, viên chức từ 2018?

Không hoàn thành nhiệm vụ có phải tinh giản biên chế không?

Tăng lương, cải cách tiền lương: Phải bắt đầu từ tinh giản biên chế

Báo cáo dự thảo đề cương Đề án cải cách chính sách tiền lương

Lương thấp 'nảy mầm' tham nhũng, quan liêu