Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Chủ tịch tỉnh làm hiệu trưởng, tôi mới nghe lần đầu

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Chủ tịch tỉnh làm hiệu trưởng, tôi mới nghe lần đầu

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân ngày 22-5 cho biết Chủ tịch UBND tỉnh có thể giam gia vào Hội đồng trường, còn...
Cung ứng dịch vụ công: Lấy người dân, tổ chức làm trung tâm

Cung ứng dịch vụ công: Lấy người dân, tổ chức làm trung tâm

Địa phương chưa xử lý dứt điểm các tồn tại về cải cách hành chính

Địa phương chưa xử lý dứt điểm các tồn tại về cải cách hành chính

Xây dựng dữ liệu công chức, tránh bổ nhiệm cán bộ không bằng cấp

Xây dựng dữ liệu công chức, tránh bổ nhiệm cán bộ không bằng cấp

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Kết quả cải cách hành chính giữa các bộ, giữa các tỉnh dần có sự đồng đều hơn

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Kết quả cải cách hành chính giữa các bộ, giữa các tỉnh dần có sự đồng đều hơn

Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức công vụ cho công chức, viên chức

Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức công vụ cho công chức, viên chức

Bộ Nội vụ điểm mặt vi phạm: Thu hồi hàng trăm quyết định bổ nhiệm, tuyển dụng

Bộ Nội vụ điểm mặt vi phạm: Thu hồi hàng trăm quyết định bổ nhiệm, tuyển dụng

Tiết kiệm nghìn tỷ nhưng vẫn lúng túng, vướng mắc, trì hoãn khi sáp nhập huyện, xã

Tiết kiệm nghìn tỷ nhưng vẫn lúng túng, vướng mắc, trì hoãn khi sáp nhập huyện, xã

523 trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm sai bị thu hồi quyết định

523 trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm sai bị thu hồi quyết định

Bộ Nội vụ khảo sát thu hút nhân tài tại 10 bộ ngành, địa phương

Bộ Nội vụ khảo sát thu hút nhân tài tại 10 bộ ngành, địa phương

Đề xuất nhân rộng việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý trong cả nước

Đề xuất nhân rộng việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý trong cả nước

Thi tuyển lãnh đạo: Chủ yếu người trong quy hoạch, còn tâm lý ngại rớt

Thi tuyển lãnh đạo: Chủ yếu người trong quy hoạch, còn tâm lý ngại rớt

Thi tuyển lãnh đạo: Tránh thi để hợp thức hóa

Thi tuyển lãnh đạo: Tránh thi để hợp thức hóa

Đề xuất nhân rộng việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trong cả nước

Đề xuất nhân rộng việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trong cả nước

Đề xuất kiểm tra công vụ bằng hình thức trực tuyến

Đề xuất kiểm tra công vụ bằng hình thức trực tuyến

Đề xuất trích 300.000 đồng cho công chức, viên chức mua khẩu trang phòng COVID-19

Đề xuất trích 300.000 đồng cho công chức, viên chức mua khẩu trang phòng COVID-19

Giúp cởi bỏ áp lực cho cán bộ

Giúp cởi bỏ áp lực cho cán bộ

Không có chuyện gửi gắm, quyền lợi trong công tác nhân sự

Không có chuyện gửi gắm, quyền lợi trong công tác nhân sự

Bộ Nội vụ: Giảm thiểu văn bằng, chứng chỉ với công chức và viên chức

Bộ Nội vụ: Giảm thiểu văn bằng, chứng chỉ với công chức và viên chức

Giảm thủ tục hành chính, văn bằng, chứng chỉ trong công tác cán bộ

Giảm thủ tục hành chính, văn bằng, chứng chỉ trong công tác cán bộ

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Quy trình đánh giá cán bộ phải công khai, minh bạch

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Quy trình đánh giá cán bộ phải công khai, minh bạch

Người làm tổ chức phải đi tìm cán bộ

Người làm tổ chức phải đi tìm cán bộ

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Cán bộ phải có cái tâm ngang cái tầm

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Cán bộ phải có cái tâm ngang cái tầm

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Việc càng khó thì càng phải bảo đảm đúng quy trình

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Việc càng khó thì càng phải bảo đảm đúng quy trình

Còn nhiều ý kiến về việc quy định độ tuổi của thanh niên từ đủ 16 đến 30, hay 35 tuổi

Còn nhiều ý kiến về việc quy định độ tuổi của thanh niên từ đủ 16 đến 30, hay 35 tuổi

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Không tổ chức HĐND phường là yêu cầu đổi mới chứ không phải HĐND kém hiệu quả

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Không tổ chức HĐND phường là yêu cầu đổi mới chứ không phải HĐND kém hiệu quả

Các Bộ trưởng đã nhận trách nhiệm và cam kết, Quốc hội sẽ giám sát thế nào?

Các Bộ trưởng đã nhận trách nhiệm và cam kết, Quốc hội sẽ giám sát thế nào?

Phiên chất vấn cho thấy sự đồng hành của Quốc hội với Chính phủ.

Phiên chất vấn cho thấy sự đồng hành của Quốc hội với Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn trực tiếp trước Quốc hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn trực tiếp trước Quốc hội

0,63% công chức không hoàn thành nhiệm vụ là 'chưa chính xác'

0,63% công chức không hoàn thành nhiệm vụ là 'chưa chính xác'

Những con số lặng câm

Những con số lặng câm

Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời chất vấn cụ thể, không né tránh

Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời chất vấn cụ thể, không né tránh

Nạn tham nhũng vặt: 'Lỗ nhỏ nhưng dễ đắm thuyền'

Nạn tham nhũng vặt: 'Lỗ nhỏ nhưng dễ đắm thuyền'

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân thẳng thắn nhận lỗi, ĐBQH gật đầu ủng hộ

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân thẳng thắn nhận lỗi, ĐBQH gật đầu ủng hộ

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Tôi sẽ làm bản tự kiểm điểm nhận trách nhiệm

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: Tôi sẽ làm bản tự kiểm điểm nhận trách nhiệm

Nữ đại biểu mang tâm thư của giáo viên chất vấn Bộ trưởng Nội vụ

Nữ đại biểu mang tâm thư của giáo viên chất vấn Bộ trưởng Nội vụ