Bác sĩ ôm nữ sinh ngủ: Còn một người nữ nằm cạnh?

Bác sĩ ôm nữ sinh ngủ: Còn một người nữ nằm cạnh?

Trong bức ảnh chụp hôm đó, ngoài một nữ sinh nằm cạnh bác sĩ P, còn có một người nữ khác nằm đối đầu với...
Thông tin mới nhất vụ bác sĩ mặc quần xì ôm nữ sinh viên thực tập ngủ trong ca trực

Thông tin mới nhất vụ bác sĩ mặc quần xì ôm nữ sinh viên thực tập ngủ trong ca trực

Vụ bác sĩ bị tố ôm sinh viên ngủ, bệnh viện kết luận 'diễn ra trong vô thức'

Vụ bác sĩ bị tố ôm sinh viên ngủ, bệnh viện kết luận 'diễn ra trong vô thức'

Kết luận của bệnh viện vụ bác sĩ ôm sinh viên ngủ trong ca trực

Kết luận của bệnh viện vụ bác sĩ ôm sinh viên ngủ trong ca trực

Nam bác sĩ bị tố ôm nữ sinh thực tập ngủ trong ca trực nêu lý do cởi quần dài

Nam bác sĩ bị tố ôm nữ sinh thực tập ngủ trong ca trực nêu lý do cởi quần dài

Bệnh viện lý giải vụ bác sĩ ôm sinh viên ngủ trong giờ trực?

Bệnh viện lý giải vụ bác sĩ ôm sinh viên ngủ trong giờ trực?

Bác sĩ ôm nữ sinh viên thực tập trong ca trực do ngủ say, hành động vô thức

Bác sĩ ôm nữ sinh viên thực tập trong ca trực do ngủ say, hành động vô thức

Bác sĩ ôm nữ sinh ngủ: 'Khó chịu quần dính dịch nên...cởi'

Bác sĩ ôm nữ sinh ngủ: 'Khó chịu quần dính dịch nên...cởi'

Bác sĩ ôm sinh viên ngủ trong ca trực 'diễn ra trong vô thức'

Bác sĩ ôm sinh viên ngủ trong ca trực 'diễn ra trong vô thức'

Vụ bác sĩ ôm sinh viên ngủ trong giờ trực: Bệnh viện lý giải chỉ 'vô thức'

Vụ bác sĩ ôm sinh viên ngủ trong giờ trực: Bệnh viện lý giải chỉ 'vô thức'

Bác sĩ ôm nữ sinh ngủ: 'Do tôi bị gài, thực tế không có gì'

Bác sĩ ôm nữ sinh ngủ: 'Do tôi bị gài, thực tế không có gì'

Bác sĩ ôm nữ sinh ngủ: 'Bất ngờ không mặc quần dài'

Bác sĩ ôm nữ sinh ngủ: 'Bất ngờ không mặc quần dài'

Nghệ An: Tạm đình chỉ kinh doanh dược đối với Công ty dược tăng giá khẩu trang y tế

Nghệ An: Tạm đình chỉ kinh doanh dược đối với Công ty dược tăng giá khẩu trang y tế

Bác sĩ bị tố ôm nữ sinh ngủ trong ca trực: 'Tôi bị gài'

Bác sĩ bị tố ôm nữ sinh ngủ trong ca trực: 'Tôi bị gài'

Bác sĩ ôm nữ sinh ngủ khi trực: 'Tỉnh dậy mới biết...'

Bác sĩ ôm nữ sinh ngủ khi trực: 'Tỉnh dậy mới biết...'

Đình chỉ bác sĩ bị tố ôm nữ sinh viên thực tập ngủ trong ca trực

Đình chỉ bác sĩ bị tố ôm nữ sinh viên thực tập ngủ trong ca trực

Tạm đình chỉ bác sĩ bị tố ôm sinh viên thực tập ngủ trong ca trực

Tạm đình chỉ bác sĩ bị tố ôm sinh viên thực tập ngủ trong ca trực

Bác sĩ bị tố ôm sinh viên ngủ trong ca trực ở Nghệ An: 'Dan díu' bất chính?

Bác sĩ bị tố ôm sinh viên ngủ trong ca trực ở Nghệ An: 'Dan díu' bất chính?

Đình chỉ công tác bác sĩ bị tố ôm nữ sinh ngủ trong ca trực

Đình chỉ công tác bác sĩ bị tố ôm nữ sinh ngủ trong ca trực

Đình chỉ nam bác sĩ bị tố ôm nữ sinh thực tập ngủ trong ca trực

Đình chỉ nam bác sĩ bị tố ôm nữ sinh thực tập ngủ trong ca trực

Tạm đình chỉ công tác bác sỹ ôm sinh viên ngủ trong ca trực

Tạm đình chỉ công tác bác sỹ ôm sinh viên ngủ trong ca trực

Thông tin mới vụ bác sĩ 'ôm sinh viên ngủ trong ca trực' ở Nghệ An

Thông tin mới vụ bác sĩ 'ôm sinh viên ngủ trong ca trực' ở Nghệ An

Bác sĩ ôm nữ sinh ngủ trong ca trực: 'Chỉ ngủ thôi'

Bác sĩ ôm nữ sinh ngủ trong ca trực: 'Chỉ ngủ thôi'

Đình chỉ bác sĩ bị tố ôm nữ sinh viên thực tập ngủ trong ca trực

Đình chỉ bác sĩ bị tố ôm nữ sinh viên thực tập ngủ trong ca trực

Tạm đình chỉ bác sỹ để xác minh thông tin 'ôm sinh viên ngủ trong giờ trực'

Tạm đình chỉ bác sỹ để xác minh thông tin 'ôm sinh viên ngủ trong giờ trực'

Tạm đình chỉ bác sĩ để làm rõ có hay không việc 'ôm nữ sinh viên ngủ trong ca trực'

Tạm đình chỉ bác sĩ để làm rõ có hay không việc 'ôm nữ sinh viên ngủ trong ca trực'

Tạm đình chỉ bác sĩ ôm sinh viên ngủ trong ca trực ở Nghệ An

Tạm đình chỉ bác sĩ ôm sinh viên ngủ trong ca trực ở Nghệ An

Đình chỉ bác sĩ bị tố 'ôm sinh viên ngủ trong ca trực' ở Nghệ An

Đình chỉ bác sĩ bị tố 'ôm sinh viên ngủ trong ca trực' ở Nghệ An

Đình chỉ bác sĩ bị tố 'ôm nữ sinh viên thực tập ngủ trong ca trực'

Đình chỉ bác sĩ bị tố 'ôm nữ sinh viên thực tập ngủ trong ca trực'

Tạm đình chỉ công tác bác sỹ bị tố 'ôm sinh viên ngủ trong ca trực'

Tạm đình chỉ công tác bác sỹ bị tố 'ôm sinh viên ngủ trong ca trực'

Vụ ảnh 'bác sĩ ôm nữ sinh viên ngủ trong ca trực': Sở Y tế chỉ đạo gì?

Vụ ảnh 'bác sĩ ôm nữ sinh viên ngủ trong ca trực': Sở Y tế chỉ đạo gì?

Nghệ An: Xác minh thông tin bác sỹ ôm sinh viên ngủ trong ca trực tại bệnh viện

Nghệ An: Xác minh thông tin bác sỹ ôm sinh viên ngủ trong ca trực tại bệnh viện

Nghệ An: Xác minh hình ảnh bác sĩ trực ôm nữ sinh viên ngủ trong bệnh viện

Nghệ An: Xác minh hình ảnh bác sĩ trực ôm nữ sinh viên ngủ trong bệnh viện

Yêu cầu xác minh vụ bác sĩ khoa ngoại 'ôm sinh viên ngủ trong ca trực'

Yêu cầu xác minh vụ bác sĩ khoa ngoại 'ôm sinh viên ngủ trong ca trực'

Tố bác sĩ ôm nữ sinh ngủ khi trực: 'Mới thấy lưng'

Tố bác sĩ ôm nữ sinh ngủ khi trực: 'Mới thấy lưng'