Mênh mang tháng Chạp

Mênh mang tháng Chạp

Tháng Chạp, qua ngõ nhà ai nơi sân nhà phơi mứt dừa, củ kiệu, lư đồng thấy đâu đây Tết đang về rất gần.