Công ty CP Rạng Đông đặt mục tiêu doanh thu hơn 5.000 tỷ

Công ty CP Rạng Đông đặt mục tiêu doanh thu hơn 5.000 tỷ

Sau những kết quả ấn tượng của năm 2019, ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Bóng đèn và Phích nước Rạng Đông đặt...
Rạng Đông: Không ảnh hưởng lớn sau hỏa hoạn do có bảo hiểm tài sản

Rạng Đông: Không ảnh hưởng lớn sau hỏa hoạn do có bảo hiểm tài sản