Làn sóng sáp nhập trường đại học, cao đẳng

Làn sóng sáp nhập trường đại học, cao đẳng

Trước thực trạng tuyển sinh èo uột, thu không đủ chi, hàng loạt trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) đã và...
Chạy đua nâng cấp, thành lập trường đại học

Chạy đua nâng cấp, thành lập trường đại học