Máy bay Mỹ bất ngờ xả nhiên liệu giữa không trung khiến hàng chục người dưới mặt đất bị thương

Máy bay Mỹ bất ngờ xả nhiên liệu giữa không trung khiến hàng chục người dưới mặt đất bị thương

Máy bay Mỹ xả nhiên liệu xuống trường tiểu học

Máy bay Mỹ xả nhiên liệu xuống trường tiểu học

Hạ cánh khẩn cấp, máy bay xả xăng xuống trường học khiến hàng chục trẻ em bị thương

Hạ cánh khẩn cấp, máy bay xả xăng xuống trường học khiến hàng chục trẻ em bị thương

Máy bay Mỹ xả nhiên liệu trúng trường học, 60 người bị thương

Máy bay Mỹ xả nhiên liệu trúng trường học, 60 người bị thương

Gặp sự cố động cơ, máy bay xả nhiên liệu khẩn cấp xuống 5 trường học

Gặp sự cố động cơ, máy bay xả nhiên liệu khẩn cấp xuống 5 trường học

Máy bay Mỹ xả nhiên liệu trúng trường học

Máy bay Mỹ xả nhiên liệu trúng trường học

Máy bay Mỹ xả nhiên liệu giữa không trung: 60 người phải điều trị

Máy bay xả xăng xuống trường học khiến 60 người bị thương

Máy bay xả nhiên liệu khẩn xuống sân chơi trường học, ít nhất 60 người bị thương

Máy bay Mỹ xả nhiên liệu xuống đất, 17 trẻ em bị thương

Máy bay trên trời đổ xăng xuống đầu hàng chục học sinh ở dưới

Máy bay xả nhiên liệu từ trên cao xuống sân trường, 60 học sinh bị thương

Máy bay xả nhiên liệu trúng 4 trường học, 44 người bị thương

Máy bay 'nhả' xăng từ trên trời xuống trường học, 26 người bị thương