Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp

Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp

Thực hiện Chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 01 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo...
Cung cấp cho thị trường Tết 15 tấn gạo Ngọc Quang

Cung cấp cho thị trường Tết 15 tấn gạo Ngọc Quang