Ngăn ngừa 'hoàng hôn nhiệm kỳ'

Ngăn ngừa 'hoàng hôn nhiệm kỳ'

Giám đốc sở sắp về hưu bổ nhiệm hàng loạt cán bộ: UBND tỉnh Gia Lai vào cuộc

Giám đốc sở sắp về hưu bổ nhiệm hàng loạt cán bộ: UBND tỉnh Gia Lai vào cuộc

UBND tỉnh Gia Lai vào cuộc xử lý

UBND tỉnh Gia Lai vào cuộc xử lý

UBND tỉnh vào cuộc vụ nữ Giám đốc Sở kí hàng loạt quyết định bổ nhiệm trước lúc nghỉ hưu

UBND tỉnh vào cuộc vụ nữ Giám đốc Sở kí hàng loạt quyết định bổ nhiệm trước lúc nghỉ hưu

Chỉ đạo hỏa tốc vụ giám đốc sở ra nhiều quyết định 'cận hưu'

Chỉ đạo hỏa tốc vụ giám đốc sở ra nhiều quyết định 'cận hưu'

Điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ khi đã có quyết định nghỉ hưu

Điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ khi đã có quyết định nghỉ hưu

Giám đốc sắp về hưu bổ nhiệm hàng loạt: Thêm 2 quyết định sai được ký trong 1 ngày

Gia Lai ra công văn hỏa tốc vụ nữ Giám đốc sở ký bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước ngày về hưu

UBND tỉnh Gia Lai ra công văn vụ giám đốc sở LĐ-TB& XH bổ nhiệm hàng loạt cán bộ

Giám đốc sắp về hưu bổ nhiệm hàng loạt: Bỗng yêu nghề?

Gia Lai: Kiểm tra, xử lý vụ GĐ sở ký 5 quyết định bổ nhiệm trước lúc nghỉ hưu

Nữ Giám đốc sở ký bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước ngày về hưu

Giám đốc sở thừa nhận 'ký bổ nhiệm một loạt cán bộ' trước khi về hưu

Vụ giám đốc sở LĐ-TB& XH bổ nhiệm hàng loạt cán bộ: UBND tỉnh Gia Lai ra công văn hỏa tốc

Vụ GĐ bổ nhiệm hàng loạt trước nghỉ hưu: 'Việc liên hoàn'

Gia Lai ra công văn hỏa tốc vụ Giám đốc bổ nhiệm kiểu 'chuyến tàu vét'

Nữ giám đốc sở 'tranh thủ' bổ nhiệm 5 cán bộ trước khi nghỉ hưu

Gia Lai: Phát hiện thêm 2 quyết định do GĐ sở kí 'vội vã' trước khi nghỉ hưu

Tỉnh Gia Lai chỉ đạo kiểm tra việc giám đốc sở bổ nhiệm nhiều cán bộ

Giám đốc Sở bổ nhiệm hàng loạt bị UBKT Tỉnh ủy Gia Lai mời lên làm việc

Giám đốc sở ở Gia Lai bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước khi nghỉ hưu

Giám đốc sở bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước khi về hưu như thế nào?

Lộ nhiều trường hợp được giám đốc Sở ở Gia Lai bổ nhiệm trước nghỉ hưu

Giám đốc Sở sắp về hưu ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm trái quy định

GĐ Sở bổ nhiệm hàng loạt trước nghỉ hưu: 'Không phải...chạy chức'

Gia Lai: Gần nghỉ hưu, Giám đốc sở 'vội vã' ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm

Giám đốc sở ký bổ nhiệm nhiều nhân sự trước khi nghỉ hưu

Sở LĐ-TB-XH Gia Lai quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ trái quy định pháp luật

Sát ngày nghỉ hưu, giám đốc sở vẫn ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ

Giám đốc sở ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm trước ngày nghỉ hưu