Đình chỉ công trình cầu đáy kính tại thắng cảnh Thung lũng Tình yêu

Đình chỉ công trình cầu đáy kính tại thắng cảnh Thung lũng Tình yêu

Cầu kính dài hơn 220m không phép ở Thung lũng Tình yêu: Sao giờ mới phạt?

Cầu kính dài hơn 220m không phép ở Thung lũng Tình yêu: Sao giờ mới phạt?

Đình chỉ xây cầu kính trái phép tại thung lũng Tình yêu

Đình chỉ xây cầu kính trái phép tại thung lũng Tình yêu

Phá rừng thông xây cầu du lịch: Quyết tâm làm!

Phá rừng thông xây cầu du lịch: Quyết tâm làm!

Đà Lạt: Phạt 40 triệu đồng, đình chỉ thi công cầu Đáy kính ở Thung lũng Tình yêu

Đà Lạt: Phạt 40 triệu đồng, đình chỉ thi công cầu Đáy kính ở Thung lũng Tình yêu

Cầu kính dài hơn 220m không phép ở Thung lũng Tình yêu: Ai là chủ đầu tư?

Cầu kính dài hơn 220m không phép ở Thung lũng Tình yêu: Ai là chủ đầu tư?

Công ty TTC World đã 'qua mặt' chính quyền tỉnh Lâm Đồng như thế nào?

Xử phạt chủ đầu tư cầu đáy kính không phép

Hàng chục lao động Trung Quốc làm việc 'chui' tại Thung lũng Tình yêu

Đình chỉ thi công công trình cầu đáy kính 7D tại Thung lũng tình yêu Đà Lạt

Xử phạt 40 triệu đồng chủ đầu tư cầu đáy kính không phép ở Thung lũng Tình yêu

Cầu đáy kính không phép ở Đà Lạt được xây bởi lao động 'chui' người Trung Quốc

Sốc: Có tới 27 người Trung Quốc làm 'chui' trong Khu du lịch Thung lũng Tình yêu

Cưa hạ thông, xây cầu 'cảm giác mạnh' không phép ở Thung lũng tình yêu

Khu du lịch Thung lũng Tình yêu chặt phá rừng thông, xây 'lụi' cầu đáy kính không phép

Đà Lạt đình chỉ thi công công trình không phép ở Khu Du lịch Thung lũng Tình yêu

Đà Lạt: Cầu đáy kính xây không phép giữa Thung lũng Tình yêu

Thi công cầu đáy kính không phép tại thắng cảnh cấp quốc gia

Phá rừng thông xây cầu 'cảm giác mạnh' trong Thung lũng Tình yêu