Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên ngành du lịch được đào tạo theo chương trình từ Úc

Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên ngành du lịch được đào tạo theo chương trình từ Úc

Trao bằng tốt nghiệp nghề trọng điểm cấp độ quốc tế cho 19 sinh viên Hà Tĩnh

Trao bằng tốt nghiệp nghề trọng điểm cấp độ quốc tế cho 19 sinh viên Hà Tĩnh

Lễ trao Bằng tốt nghiệp lớp đào tạo thí điểm theo chương trình chuyển giao từ Australia

Lễ trao Bằng tốt nghiệp lớp đào tạo thí điểm theo chương trình chuyển giao từ Australia

Tổng kết đào tạo thí điểm 12 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế theo chương trình chuyển giao từ Úc

Tổng kết đào tạo thí điểm 12 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế theo chương trình chuyển giao từ Úc

Nhân rộng các mô hình thí điểm dạy nghề chất lượng cao theo tiêu chuẩn Australia

Nhân rộng các mô hình thí điểm dạy nghề chất lượng cao theo tiêu chuẩn Australia

Sinh viên Trường cao đẳng nghề TPHCM nhận bằng tốt nghiệp 'chuẩn' quốc tế

Sinh viên Trường cao đẳng nghề TPHCM nhận bằng tốt nghiệp 'chuẩn' quốc tế

TPHCM: 46 tân cử nhân nhận bằng tốt nghiệp Cao đẳng quốc tế

TP. Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp sinh viên đào tạo nghề cấp độ quốc tế

Trường Cao đẳng Du lịch – Thương mại Nghệ An:Sinh viên đã nhận 2 bằng tốt nghiệp của Australia và Việt nam

Sinh viên Trường Cao đẳng Việt Đức Hà Tĩnh tốt nghiệp chương trình đào tạo quốc tế

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp đào tạo theo chương trình chuyển giao từ Australia

Nghệ An đào tạo Cao đẳng cấp độ quốc tế chương trình chuyển giao từ Úc