Triển vọng kinh tế tài chính năm 2020 và góc nhìn của doanh nhân

Triển vọng kinh tế tài chính năm 2020 và góc nhìn của doanh nhân

Tọa đàm là nơi để các doanh nhân trẻ Hà Nội, chia sẻ những trải nghiệm, cũng như những kế hoạch kinh doanh...