Mỹ lập đơn vị đặc nhiệm để đối phó 'mối đe dọa' Trung Quốc

Mỹ lập đơn vị đặc nhiệm để đối phó 'mối đe dọa' Trung Quốc

Các đơn vị đặc nhiệm được thành lập tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ tập trung vào các địa hạt tác...
Mỹ triển khai lực lượng đa nhiệm đặc biệt ứng phó Trung Quốc

Mỹ triển khai lực lượng đa nhiệm đặc biệt ứng phó Trung Quốc