Bộ Công an thông tin diễn biến vụ việc xảy ra ở Đồng Tâm sáng 9-1

Bộ Công an thông tin diễn biến vụ việc xảy ra ở Đồng Tâm sáng 9-1

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ngày 14-1 đã thông tin về vụ việc đặc biệt nghiêm trọng diễn ra tại...
Tướng Lương Tam Quang thông tin về 'mưu đồ' của cha con Lê Đình Kình

Tướng Lương Tam Quang thông tin về 'mưu đồ' của cha con Lê Đình Kình

Giữ nghiêm kỷ cương

Giữ nghiêm kỷ cương

Con trai Lê Đình Kình: Đã chi 33 triệu mua lựu đạn, có 4 két chai bom xăng!

Con trai Lê Đình Kình: Đã chi 33 triệu mua lựu đạn, có 4 két chai bom xăng!

Lời khai nhóm nhóm đối tượng chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm

Lời khai nhóm nhóm đối tượng chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm

Lời khai các đối tượng trong vụ gây rối ở Đồng Tâm

Lời khai các đối tượng trong vụ gây rối ở Đồng Tâm

Lời khai của Lê Đình Công cùng nhóm đối tượng xã Đồng Tâm

Lời khai của Lê Đình Công cùng nhóm đối tượng xã Đồng Tâm

Vụ gây rối trật tự tại xã Đồng Tâm: Hành vi côn đồ chống đối phải bị lên án!

Vụ gây rối trật tự tại xã Đồng Tâm: Hành vi côn đồ chống đối phải bị lên án!

Nhìn nhận đúng bản chất vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm

Nhìn nhận đúng bản chất vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm

Ông Lê Đình Kình khi tử vong trong tay còn cầm lựu đạn

Ông Lê Đình Kình khi tử vong trong tay còn cầm lựu đạn

Vụ Đồng Tâm: Không để khinh nhờn phép nước

Vụ Đồng Tâm: Không để khinh nhờn phép nước

Bộ Công an: Ông Lê Đình Kình cầm giữ quả lựu đạn trên tay khi tử vong

Bộ Công an: Ông Lê Đình Kình cầm giữ quả lựu đạn trên tay khi tử vong

Khởi tố vụ án với 3 tội danh với sự việc xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức

Khởi tố vụ án với 3 tội danh với sự việc xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức

Bàn giao thi thể ông Lê Đình Kình cho người thân

Bàn giao thi thể ông Lê Đình Kình cho người thân

Vụ Đồng Tâm: Ông Lê Đình Kình đã thiệt mạng, chính quyền bàn giao thi thể cho gia đình

Vụ Đồng Tâm: Ông Lê Đình Kình đã thiệt mạng, chính quyền bàn giao thi thể cho gia đình

Thi thể ông Lê Đình Kình ở Đồng Tâm được đưa về gia đình

Thi thể ông Lê Đình Kình ở Đồng Tâm được đưa về gia đình

Vụ gây rối ở Đồng Tâm: Gia hạn tạm giữ nhiều đối tượng

Vụ gây rối ở Đồng Tâm: Gia hạn tạm giữ nhiều đối tượng

Bàn giao thi thể ông Lê Đình Kình ở Đồng Tâm cho gia đình

Bàn giao thi thể ông Lê Đình Kình ở Đồng Tâm cho gia đình

Vụ Đồng Tâm: Bộ Công an khẳng định không có thêm cảnh sát hy sinh

Vụ Đồng Tâm: Bộ Công an khẳng định không có thêm cảnh sát hy sinh

Vụ chống đối nghiêm trọng ở xã Đồng Tâm: Bác bỏ thông tin có nhiều hơn 3 công an hy sinh

Vụ chống đối nghiêm trọng ở xã Đồng Tâm: Bác bỏ thông tin có nhiều hơn 3 công an hy sinh

Bàn giao thi thể ông Lê Đình Kình cho người thân

Bàn giao thi thể ông Lê Đình Kình cho người thân

Khởi tố vụ chống đối nghiêm trọng ở xã Đồng Tâm làm 3 công an hy sinh

Khởi tố vụ chống đối nghiêm trọng ở xã Đồng Tâm làm 3 công an hy sinh

Chủ tịch Hà Nội: Ông Kình lợi dụng khiếu kiện vụ Đồng Tâm để trục lợi

Chủ tịch Hà Nội: Ông Kình lợi dụng khiếu kiện vụ Đồng Tâm để trục lợi

Kết luận thanh tra về đất đai Đồng Tâm cho thấy điều gì?

Kết luận thanh tra về đất đai Đồng Tâm cho thấy điều gì?

Chiều nay công bố kết quả rà soát kết luận thanh tra đất đai Đồng Tâm

Chiều nay công bố kết quả rà soát kết luận thanh tra đất đai Đồng Tâm

Tranh luận tại nghị trường về vụ Đồng Tâm

Tranh luận tại nghị trường về vụ Đồng Tâm

Công an Hà Nội: Không ai đánh cụ Kình

Công an Hà Nội: Không ai đánh cụ Kình

Khai trừ Đảng Bí thư xã Đồng Tâm: Bà Lan chưa nhận được quyết định

Khai trừ Đảng Bí thư xã Đồng Tâm: Bà Lan chưa nhận được quyết định

Bí thư xã Đồng Tâm bị khai trừ Đảng

Bí thư xã Đồng Tâm bị khai trừ Đảng

Kêu gọi tự thú vụ giữ cán bộ ở thôn Hoành

Kêu gọi tự thú vụ giữ cán bộ ở thôn Hoành

Kết luận vụ Đồng Tâm:Không có đất nông nghiệp trong sân bay Miếu Môn

Kết luận vụ Đồng Tâm:Không có đất nông nghiệp trong sân bay Miếu Môn

Đất tranh chấp ở Đồng Tâm thuộc quốc phòng

Đất tranh chấp ở Đồng Tâm thuộc quốc phòng

Thanh tra vụ Đồng Tâm: Sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng

Thanh tra vụ Đồng Tâm: Sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng

Khu vực sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng

Khu vực sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng