Học Bác để gần dân hơn

Học Bác để gần dân hơn

Dân vận không phải hình thức mà là hành động từ trái tim đến trái tim

Dân vận không phải hình thức mà là hành động từ trái tim đến trái tim

Tăng cường đối thoại để dân chủ cơ sở đi vào thực chất

Tăng cường đối thoại để dân chủ cơ sở đi vào thực chất

Giải quyết thỏa đáng nhu cầu chính đáng của nhân dân

Giải quyết thỏa đáng nhu cầu chính đáng của nhân dân

Dân vận, dân chủ và ổn định xã hội

Dân vận, dân chủ và ổn định xã hội

Khiếu kiện đông người: 'Không được coi thường những đốm lửa nhỏ'

Khiếu kiện đông người: 'Không được coi thường những đốm lửa nhỏ'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết công tác dân vận; triển khai Nghị quyết 01 và 02/NQ-CP của Chính phủ

Thực chất, thực lòng, song phải giữ vững kỷ cương, phép nước

Công tác dân vận phải hướng về người dân, lo cho dân

Cần làm tốt công tác dân vận trên không gian mạng

Dân vận phải thực chất, thực lòng, nói đi đôi với làm

Thủ tướng: Lắng nghe dân chứ không phải dùng quyền lực áp đặt

Thủ tướng: Cần làm tốt công tác dân vận trên không gian mạng

Thủ tướng: Cần làm tốt công tác dân vận trên không gian mạng

Thủ tướng Chính phủ: Không được coi thường những đốm lửa nhỏ

Thủ tướng: Dân vận phải từ trong tâm, không phải dùng mệnh lệnh

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận

Thủ tướng: Dân vận phải thực lòng, không qua loa, đại khái

Tăng cường đối thoại, giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân

Tập trung làm tốt việc nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Hà Nội đã đúc rút cho mình nhiều bài học đắt giá

Chủ tịch Hà Nội: Một bộ phận cán bộ vẫn còn vô cảm

Di dời dân khỏi kinh thành Huế: Công tác vận động phải thực tâm

Thủ tướng: Nếu cán bộ làm việc công tâm, không xảy ra khiếu kiện

Mặt trận và Dân vận cùng phối hợp củng cố niềm tin trong các tầng lớp nhân dân

5 sự kiện xã hội nóng nhất ngày 23/10