Năm 2020, trường hợp nào giáo viên sẽ bị tinh giản biên chế?

Năm 2020, trường hợp nào giáo viên sẽ bị tinh giản biên chế?

Tinh giản biên chế là một trong những chính sách nhằm loại bỏ những người không đạt tiêu chuẩn, dôi dư ra...
Băn khoăn đào tạo sư phạm

Băn khoăn đào tạo sư phạm

Đề xuất 4 nội dung quản lý trong cơ sở giáo dục

Đề xuất 4 nội dung quản lý trong cơ sở giáo dục

Giáo viên tiểu học có được xếp lương theo bằng cấp?

Giáo viên tiểu học có được xếp lương theo bằng cấp?

Điểm đầu vào đại học 2020 sẽ cao hơn mọi năm

Điểm đầu vào đại học 2020 sẽ cao hơn mọi năm

Dự kiến một số thay đổi trong tuyển sinh đại học năm 2020

Dự kiến một số thay đổi trong tuyển sinh đại học năm 2020

Cơ sở giáo dục mầm non phải tiếp nhận hết số trẻ 5 tuổi trên địa bàn

Cơ sở giáo dục mầm non phải tiếp nhận hết số trẻ 5 tuổi trên địa bàn

Trường mầm non phải tiếp nhận hết số trẻ 5 tuổi trên địa bàn

Trường mầm non phải tiếp nhận hết số trẻ 5 tuổi trên địa bàn

Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên Cao đẳng, Trung cấp Sư phạm theo những tiêu chuẩn nào?

Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên Cao đẳng, Trung cấp Sư phạm theo những tiêu chuẩn nào?

Ban hành tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp sư phạm

Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm quy chế tuyển sinh

Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm quy chế tuyển sinh

Ngành sư phạm tiếp tục có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh năm 2020

Ngành sư phạm tiếp tục có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh năm 2020

Bộ Giáo dục sẽ dừng tuyển sinh hệ Trung cấp Mầm non?

Bộ Giáo dục sẽ dừng tuyển sinh hệ Trung cấp Mầm non?

Ngành đào tạo nào được tự chủ chỉ tiêu tuyển sinh?

Ngành đào tạo nào được tự chủ chỉ tiêu tuyển sinh?

Hàng ngàn giáo viên được trả lương, phụ cấp và miễn học phí khi nâng chuẩn

Hàng ngàn giáo viên được trả lương, phụ cấp và miễn học phí khi nâng chuẩn

Nâng chuẩn giáo viên, đôi điều trăn trở!

Nâng chuẩn giáo viên, đôi điều trăn trở!

Kể chuyện ngày xưa chúng tôi đi học nâng chuẩn

Kể chuyện ngày xưa chúng tôi đi học nâng chuẩn

Đề xuất giáo viên được trả lương, phụ cấp và miễn học phí khi nâng chuẩn

Đề xuất giáo viên được trả lương, phụ cấp và miễn học phí khi nâng chuẩn

Thực hiện nâng trình độ chuẩn giáo viên đến hết năm 2030

Thực hiện nâng trình độ chuẩn giáo viên đến hết năm 2030

Hàng trăm nghìn giáo viên phải thực hiện nâng trình độ chuẩn

Hàng trăm nghìn giáo viên phải thực hiện nâng trình độ chuẩn

Điều kiện về trình độ đối với giáo viên tiểu học

Điều kiện về trình độ đối với giáo viên tiểu học

Tăng lương tối thiểu cho người lao động đã qua đào tạo nghề

Tăng lương tối thiểu cho người lao động đã qua đào tạo nghề

Thiếu trầm trọng giáo viên nghệ thuật

Thiếu trầm trọng giáo viên nghệ thuật

Các kiến nghị khẩn về đào tạo giáo viên gửi Thủ tướng Chính phủ

Các kiến nghị khẩn về đào tạo giáo viên gửi Thủ tướng Chính phủ

ĐBQH nói thế nào về đề xuất nâng trình độ chuẩn nhà giáo?

ĐBQH nói thế nào về đề xuất nâng trình độ chuẩn nhà giáo?

Hàng vạn giáo viên mầm non đi 'nâng chuẩn', ai sẽ dạy học?

Hàng vạn giáo viên mầm non đi 'nâng chuẩn', ai sẽ dạy học?

Kiến nghị khẩn lên Thủ tướng về sắp xếp các trường sư phạm

Kiến nghị khẩn lên Thủ tướng về sắp xếp các trường sư phạm

Giảng viên đại học phải có trình độ thạc sĩ trở lên

Giảng viên đại học phải có trình độ thạc sĩ trở lên

Nhiều vấn đề giáo dục cần lấy ý kiến

Nhiều vấn đề giáo dục cần lấy ý kiến

Tranh cãi về đề xuất 'chứng chỉ hành nghề giáo viên'

Tranh cãi về đề xuất 'chứng chỉ hành nghề giáo viên'

Lại tiếp tục tranh luận giữ hay bỏ Thi quốc gia

Lại tiếp tục tranh luận giữ hay bỏ Thi quốc gia

Đề xuất học sinh hết lớp 9 được học thẳng lên cao đẳng

Đề xuất học sinh hết lớp 9 được học thẳng lên cao đẳng

Rút ngắn thời gian đào tạo đại học xuống còn 3 - 5 năm

Rút ngắn thời gian đào tạo đại học xuống còn 3 - 5 năm

Đừng để thầy cô bị ảnh hưởng bởi phong bì, dạy thêm

Đừng để thầy cô bị ảnh hưởng bởi phong bì, dạy thêm

Miễn học phí trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh THCS công lập

Miễn học phí trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh THCS công lập

Sẽ nâng chuẩn trình độ giáo viên mầm non từ trung cấp lên cao đẳng sư phạm

Sẽ nâng chuẩn trình độ giáo viên mầm non từ trung cấp lên cao đẳng sư phạm