Trộm cây cảnh về bán: Để ở nhà một cây

Trộm cây cảnh về bán: Để ở nhà một cây

Tên trộm điều khiển xe mô tô kéo theo xe tự chế đi từ Nghệ An vào Hà Tĩnh trộm cây rồi mang về bán, giữ ở...
Người đàn ông 'hồn nhiên' đánh cả xe kéo tự chế đi trộm cây cảnh trên quốc lộ

Người đàn ông 'hồn nhiên' đánh cả xe kéo tự chế đi trộm cây cảnh trên quốc lộ