2 phương án mới giảm người nghiện ma túy

2 phương án mới giảm người nghiện ma túy

Bộ Công an cho rằng bên cạnh việc quản lý người nghiện thì cũng phải có cơ chế để quản lý người sử dụng...