BSR tổ chức Giải chạy việt dã lan tỏa tinh thần 'chạy vì sức khỏe'

BSR tổ chức Giải chạy việt dã lan tỏa tinh thần 'chạy vì sức khỏe'

Vừa qua, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức Giải chạy việt dã mùa xuân 2020, nhằm nâng...