15 ngày đầu của tháng 3 vẫn xuất siêu gần 1 tỷ USD

15 ngày đầu của tháng 3 vẫn xuất siêu gần 1 tỷ USD

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 15 ngày đầu của tháng 3, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt hơn...
Giữa 'bão' dịch Covid-19, nửa đầu tháng 3 vẫn xuất siêu gần 1 tỷ USD

Giữa 'bão' dịch Covid-19, nửa đầu tháng 3 vẫn xuất siêu gần 1 tỷ USD

Thúc đẩy xuất khẩu hàng sang Trung Quốc

Thúc đẩy hoạt động xuất khẩu qua biên giới

Doanh nghiệp xuất khẩu gạo tập trung bình ổn giá trong nước

Doanh nghiệp xuất khẩu gạo tập trung bình ổn giá trong nước

Giúp doanh nghiệp lấy lại đà tăng trưởng

Giúp doanh nghiệp lấy lại đà tăng trưởng

Đảm bảo nguồn cung thiết bị vật tư cho ngành Y tế chống dịch COVID-19

Đảm bảo nguồn cung thiết bị vật tư cho ngành Y tế chống dịch COVID-19

Lạng Sơn: Lượng hàng hóa qua cửa khẩu chỉ tương đương 40% trước dịch Covid-19

Lạng Sơn: Lượng hàng hóa qua cửa khẩu chỉ tương đương 40% trước dịch Covid-19

Để chuyện 'giải cứu' không lặp lại

Để chuyện 'giải cứu' không lặp lại

Nông sản vẫn ùn ứ hàng trăm xe ở cửa khẩu, phía Trung Quốc thiếu người bốc xếp hàng

Nông sản vẫn ùn ứ hàng trăm xe ở cửa khẩu, phía Trung Quốc thiếu người bốc xếp hàng

Bộ Tài chính nghiên cứu các giải pháp, chính sách thuế để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Tài chính nghiên cứu các giải pháp, chính sách thuế để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 1/2020 giảm 20,6% so với cùng kỳ năm 2019

Kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 1/2020 giảm 20,6% so với cùng kỳ năm 2019

Xuất khẩu rau quả giảm mạnh do tác động của COVID-19

Xuất khẩu rau quả giảm mạnh do tác động của COVID-19

Bộ Công Thương lại có công văn khẩn về việc tiêu thụ nông sản

Bộ Công Thương lại có công văn khẩn về việc tiêu thụ nông sản

Để dưa hấu không ùn ứ cửa khẩu và nông sản Việt có đầu ra đa dạng, ổn định

Để dưa hấu không ùn ứ cửa khẩu và nông sản Việt có đầu ra đa dạng, ổn định

Khuyến cáo tăng cường xuất khẩu chính ngạch

Tạo thuận lợi cho chuyên chở hàng hóa đường hàng không

Tạo thuận lợi cho chuyên chở hàng hóa đường hàng không

Khuyến cáo doanh nghiệp sớm chuyển đổi sang xuất khẩu chính ngạch

Khuyến nghị sản xuất phục vụ xuất khẩu phù hợp với diễn biến dịch Covid-19

Khuyến nghị sản xuất phục vụ xuất khẩu phù hợp với diễn biến dịch Covid-19

Khuyến cáo các doanh nghiệp hạn chế đưa hàng lên biên giới

Khuyến cáo các doanh nghiệp hạn chế đưa hàng lên biên giới

Gỡ khó cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu

Gỡ khó cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu

Giải bài toán phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc

Giải bài toán phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc

Tránh phát sinh ùn ứ khi xuất khẩu hàng hóa qua biên giới đất liền

Tránh phát sinh ùn ứ khi xuất khẩu hàng hóa qua biên giới đất liền

Bộ Công Thương đề nghị cập nhật thường xuyên về diễn biến giao nhận hàng hóa

Bộ Công Thương đề nghị cập nhật thường xuyên về diễn biến giao nhận hàng hóa

Nông sản Việt đi Trung Quốc 'tắc' do vi rút corona: Bộ Công Thương đề nghị doanh nghiệp hỗ trợ kho lạnh

Nông sản Việt đi Trung Quốc 'tắc' do vi rút corona: Bộ Công Thương đề nghị doanh nghiệp hỗ trợ kho lạnh

Chủ động giải pháp xuất nhập khẩu với thị trường Trung Quốc

Chủ động giải pháp xuất nhập khẩu với thị trường Trung Quốc