Xây dựng lương tối thiểu theo giờ để bảo vệ người làm việc tại khu vực không có quan hệ lao động

Xây dựng lương tối thiểu theo giờ để bảo vệ người làm việc tại khu vực không có quan hệ lao động

Từ tháng 01/01/2021 Bộ luật Lao động sửa đổi sẽ có hiệu lực, mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp...
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung xuống hầm gặp thợ mỏ, ăn cơm công nhân để viết luật

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung xuống hầm gặp thợ mỏ, ăn cơm công nhân để viết luật

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Từ 2021, cả vạn người tăng tuổi hưu mỗi năm

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Từ 2021, cả vạn người tăng tuổi hưu mỗi năm

Quy định nghỉ hằng năm của người lao động

Quy định nghỉ hằng năm của người lao động

Có được dồn ngày nghỉ phép của năm 2019 sang đầu năm mới 2020?

Có được dồn ngày nghỉ phép của năm 2019 sang đầu năm mới 2020?

May công nghiệp có thuộc nghề nặng nhọc, độc hại không?

May công nghiệp có thuộc nghề nặng nhọc, độc hại không?

Trả lương cho người lao động phải kèm bảng kê chi tiết

Trả lương cho người lao động phải kèm bảng kê chi tiết

Bộ trưởng chia sẻ việc 'lương của chồng chuyển vào tài khoản vợ'

Bộ trưởng chia sẻ việc 'lương của chồng chuyển vào tài khoản vợ'

Tận dụng thời cơ để chăm lo người lao động tốt hơn

Tận dụng thời cơ để chăm lo người lao động tốt hơn

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động từ năm 2021

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động từ năm 2021

Bộ luật Lao động giải quyết lợi ích cho người lao động và doanh nghiệp

Bộ luật Lao động giải quyết lợi ích cho người lao động và doanh nghiệp

Nhiều điểm mới trong Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

Nhiều điểm mới trong Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu sẽ được bắt đầu từ năm 2021

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu sẽ được bắt đầu từ năm 2021

Bộ Luật Lao động (sửa đổi) là bước tiến mới của Việt Nam

Bộ Luật Lao động (sửa đổi) là bước tiến mới của Việt Nam

Quốc hội thông qua nghỉ thêm một ngày nghỉ lễ dịp 2/9

Quốc hội thông qua nghỉ thêm một ngày nghỉ lễ dịp 2/9

'Người lao động nặng nhọc, độc hại có quyền nghỉ hưu sớm hơn quy định'

'Người lao động nặng nhọc, độc hại có quyền nghỉ hưu sớm hơn quy định'

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói gì về tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 đối với nam và 60 đối với nữ?

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói gì về tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 đối với nam và 60 đối với nữ?

Bộ luật Lao động (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có những điểm gì mới?

Bộ luật Lao động (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có những điểm gì mới?

Quốc hội chốt tăng tuổi nghỉ hưu, lễ Quốc khánh được nghỉ hai ngày

Quốc hội chốt tăng tuổi nghỉ hưu, lễ Quốc khánh được nghỉ hai ngày

Tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động từ năm 2021

Tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động từ năm 2021

Bộ Luật Lao động (sửa đổi) 2019 sẽ sửa đổi những gì?

Bộ Luật Lao động (sửa đổi) 2019 sẽ sửa đổi những gì?

Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi): Quốc khánh được nghỉ 2 ngày

Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi): Quốc khánh được nghỉ 2 ngày

Trình Quốc hội bổ sung 1 ngày nghỉ lễ vào dịp Quốc khánh

Trình Quốc hội bổ sung 1 ngày nghỉ lễ vào dịp Quốc khánh

Bộ Luật Lao động (sửa đổi): Không tăng giờ làm thêm, không giảm giờ làm

Bộ Luật Lao động (sửa đổi): Không tăng giờ làm thêm, không giảm giờ làm

Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung là phù hợp với yêu cầu thực tiễn

Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung là phù hợp với yêu cầu thực tiễn

Thận trọng khi tăng tuổi nghỉ hưu

Thận trọng khi tăng tuổi nghỉ hưu

Tăng tuổi nghỉ hưu: cần có lộ trình

Tăng tuổi nghỉ hưu: cần có lộ trình

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 sẽ là ngày nghỉ lễ trong năm

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 sẽ là ngày nghỉ lễ trong năm

Tăng tuổi nghỉ hưu: Người già làm việc thì làm sao có năng suất?

Tăng tuổi nghỉ hưu: Người già làm việc thì làm sao có năng suất?

Bước tiến quan trọng vì người lao động

Bước tiến quan trọng vì người lao động

Giảm giờ làm, năng suất không giảm

Giảm giờ làm, năng suất không giảm

Đề nghị người lao động được nghỉ việc hưởng nguyên lương vào Ngày Gia đình Việt Nam

Đề nghị người lao động được nghỉ việc hưởng nguyên lương vào Ngày Gia đình Việt Nam

Những kiến nghị tâm huyết

Những kiến nghị tâm huyết

Không nên tăng tuổi nghỉ hưu đối với lao động trực tiếp

Không nên tăng tuổi nghỉ hưu đối với lao động trực tiếp

Quốc hội tranh luận kịch liệt về giảm giờ làm

Quốc hội tranh luận kịch liệt về giảm giờ làm

Đừng vắt kiệt sức người lao động

Đừng vắt kiệt sức người lao động

Công nhân băn khoăn không biết gửi con cho ai khi giáo viên được nghỉ ngày thứ Bảy

Công nhân băn khoăn không biết gửi con cho ai khi giáo viên được nghỉ ngày thứ Bảy

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Giảm 4 giờ làm/tuần, xuất khẩu mất ngay 20 tỷ USD/năm

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Giảm 4 giờ làm/tuần, xuất khẩu mất ngay 20 tỷ USD/năm

Đề xuất thêm ngày nghỉ có hưởng lương vào ngày Gia đình Việt Nam

Đề xuất thêm ngày nghỉ có hưởng lương vào ngày Gia đình Việt Nam

Bí thư TP.HCM: Làm 9-10 giờ/ngày thì không thể có gia đình hạnh phúc

Bí thư TP.HCM: Làm 9-10 giờ/ngày thì không thể có gia đình hạnh phúc

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm bật khóc khi tranh luận về việc tăng giờ làm thêm

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm bật khóc khi tranh luận về việc tăng giờ làm thêm

Đại biểu Quốc hội: Phương án tăng tuổi nghỉ hưu vẫn còn chung chung

Đại biểu Quốc hội: Phương án tăng tuổi nghỉ hưu vẫn còn chung chung

Tăng giờ làm thêm không phải là việc làm nhân văn!

Tăng giờ làm thêm không phải là việc làm nhân văn!

Bà Quyết Tâm: Không có tiến bộ xã hội khi tăng giờ làm, giảm lương

Bà Quyết Tâm: Không có tiến bộ xã hội khi tăng giờ làm, giảm lương