Hòa Bình: Đầu tư mở rộng diện tích lúa chất lượng cao

Hòa Bình: Đầu tư mở rộng diện tích lúa chất lượng cao

Vụ Xuân năm nay tỉnh Hòa Bình phấn đấu cấy trên 15,4 nghìn ha lúa. Tỉnh đang tập trung mở rộng diện tích...
Tập trung chăm sóc và bảo vệ lúa đông xuân

Tập trung chăm sóc và bảo vệ lúa đông xuân

Xây dựng kế hoạch lựa chọn cây trồng phù hợp với thời vụ

Xây dựng kế hoạch lựa chọn cây trồng phù hợp với thời vụ

Thời tiết thuận lợi cho sản xuất vụ Xuân

Thời tiết thuận lợi cho sản xuất vụ Xuân

Các địa phương tập trung sản xuất vụ đông xuân

Các địa phương tập trung sản xuất vụ đông xuân

Iinfographics: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2021

Iinfographics: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2021

Trên 54% diện tích đã có nước gieo cấy vụ Đông Xuân

Trên 54% diện tích đã có nước gieo cấy vụ Đông Xuân

Hà Nội: Nhiều quận, huyện chưa lấy nước gieo cấy vụ Xuân 2021

Hà Nội: Nhiều quận, huyện chưa lấy nước gieo cấy vụ Xuân 2021

Đẩy mạnh cơ giới hóa khâu gieo cấy lúa

Đẩy mạnh cơ giới hóa khâu gieo cấy lúa

Thúc đẩy cơ giới hóa khâu gieo cấy trong sản xuất lúa

Thúc đẩy cơ giới hóa khâu gieo cấy trong sản xuất lúa

Vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021: Các tỉnh phía Bắc bố trí cơ cấu giống phù hợp với thực tế

Vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021: Các tỉnh phía Bắc bố trí cơ cấu giống phù hợp với thực tế

Sản xuất lúa miền Bắc thắng lợi trong khó khăn

Sản xuất lúa miền Bắc thắng lợi trong khó khăn

Cấy theo thời vụ, Nam Định được mùa

Cấy theo thời vụ, Nam Định được mùa

Giống lúa Hưng Long 555 được cả năng suất, chất lượng

Giống lúa Hưng Long 555 được cả năng suất, chất lượng

Cần Thơ thu hoạch hơn 20.660ha lúa thu đông

Cần Thơ thu hoạch hơn 20.660ha lúa thu đông

Mênh mông một biển lúa vàng…

Bất lợi về thời tiết lúa Hè -Thu vẫn cho năng suất cao

Bất lợi về thời tiết lúa Hè -Thu vẫn cho năng suất cao

'Tranh cãi' lúa tái sinh ở Quảng Bình

'Tranh cãi' lúa tái sinh ở Quảng Bình

Hai nhóm giải pháp đảm bảo cung ứng đủ lương thực, thực phẩm

Hai nhóm giải pháp đảm bảo cung ứng đủ lương thực, thực phẩm

Chủ động đảm bảo các điều kiện sản xuất vụ lúa mùa

Chủ động đảm bảo các điều kiện sản xuất vụ lúa mùa

Khuyến khích tư nhân đầu tư cơ giới hóa

Khuyến khích tư nhân đầu tư cơ giới hóa