Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tư lệnh Quân khu 7 và Quân khu 4

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tư lệnh Quân khu 7 và Quân khu 4

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tư lệnh Quân khu

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Tư lệnh Quân khu

Bàn giao nhiệm vụ Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Bàn giao nhiệm vụ Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ Tổng Tham mưu tổ chức bàn giao nhiệm vụ Phó tổng Tham mưu trưởng

Bộ Tổng Tham mưu tổ chức bàn giao nhiệm vụ Phó tổng Tham mưu trưởng

5 tướng Quân đội nhận nhiệm vụ mới

5 tướng Quân đội nhận nhiệm vụ mới

Thủ tướng điều động 5 tướng lĩnh quân đội nhận nhiệm vụ mới

Thủ tướng điều động 5 tướng lĩnh quân đội nhận nhiệm vụ mới

4 tướng lĩnh quân đội vừa được trao quyết định bổ nhiệm là ai?

Bộ Quốc phòng bổ nhiệm nhiều nhân sự, lãnh đạo mới

Nhiều nhân sự mới ở Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Bổ nhiệm lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Thủ tướng ký các quyết định bổ nhiệm nhiều lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Bộ Quốc phòng

Trung tướng Nguyễn Tân Cương được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Tân Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từng kinh qua các vị trí nào?

Chân dung tân Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương

Thủ tướng bổ nhiệm một loạt nhân sự cấp cao Bộ Quốc phòng

Trung tướng Nguyễn Tân Cương giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng, trợ lý phó thủ tướng

Thủ tướng bổ nhiệm một loạt nhân sự Bộ Quốc phòng

Tân Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa được Thủ tướng bổ nhiệm là ai?

4 tướng quân đội được Thủ tướng bổ nhiệm chức vụ mới

Bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng, Trợ lý Phó Thủ tướng

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trợ lý Phó Thủ tướng

Bổ nhiệm nhân sự Bộ Quốc phòng, Trợ lý Phó Thủ tướng

Chân dung tân Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt

Chuẩn Đô đốc Hải quân Nguyễn Trọng Bình được bổ nhiệm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Chân dung 2 tân Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Tóm tắt tiểu sử nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Tư lệnh Quân khu 4 tham gia Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An

Tuyển sinh quân sự đúng quy chế, quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Quốc phòng

Bổ nhiệm Tham mưu trưởng Quân khu 2; phong quân hàm Thiếu tướng

Triển khai các quyết định nhân sự Bộ Quốc phòng

Bàn giao nhiệm vụ Tham mưu trưởng Quân khu 2

Tập huấn nghiệp vụ công tác quân lực toàn quân năm 2018

Quân khu 4 có Phó Chính ủy mới

Ông Phùng Quang Hải thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty 391

Nhân sự mới Quân khu 2, Tổng công ty 319

Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hiện nay gồm những ai?

Trung tướng Triệu Xuân Hòa giữ chức Tư lệnh Quân khu 7