Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về phòng chống tham nhũng

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về phòng chống tham nhũng

Điện mừng

Điện mừng Quốc khánh Nam Sudan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi điện mừng Ngày Độc lập của Myanmar

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi điện mừng Ngày Độc lập của Myanmar

Điện mừng Ngày độc lập Myanmar

Điện mừng

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Sudan

Điện mừng

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Cuba

Điện mừng kỷ niệm lần thứ 55 ngày Cách mạng Palestine

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi điện mừng Ngày Độc lập của Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi Điện mừng Quốc khánh Rwanda

Điện chia buồn Quốc vương thứ 7 của Malaysia qua đời

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt

Bộ Ngoại giao thông tin sức khỏe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Toàn cảnh cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng với Tổng thống Donald Trump

Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự chương trình Xuân Quê hương

Clip: Giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước