Chiêu thức marketing sáng tạo của OMO – Khi tag quần áo được làm từ…bột giặt

Chiêu thức marketing sáng tạo của OMO – Khi tag quần áo được làm từ…bột giặt

Hình thức mẫu thử mới được OMO áp dụng rất sáng tạo, với tag (mác) quần áo được làm từ bột giặt. Một tag đủ...