Trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND huyện Gio Linh

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND huyện Gio Linh

VKSND tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng VKSND huyện...
Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ 8, VKSND tối cao

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ 8, VKSND tối cao

Nhân sự mới Viện kiểm sát Tối cao

Nhân sự mới Viện kiểm sát Tối cao

Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND huyện Mường Tè

Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND huyện Mường Tè

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến dự Hội nghị công tác cán bộ VKSND tỉnh Bắc Giang

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến dự Hội nghị công tác cán bộ VKSND tỉnh Bắc Giang

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND triển khai công tác năm 2021

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND triển khai công tác năm 2021

Nhân sự mới VKSND Tối cao

Nhân sự mới VKSND Tối cao

Viện KSND tối cao điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự

Viện KSND tối cao điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự

Bổ nhiệm nhân sự Viện KSND tối cao, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bổ nhiệm nhân sự Viện KSND tối cao, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Trao quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác cán bộ

Trao quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác cán bộ

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Cục 2, VKSND tối cao

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Cục 2, VKSND tối cao

Hình ảnh 11 đồng chí được bổ nhiệm giữ chức danh Kiểm sát viên cao cấp

Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp và Điều tra viên cao cấp

Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên cao cấp và Điều tra viên cao cấp

Năm 2020 chỉ bổ nhiệm một Kiểm sát viên VKSND tối cao

Năm 2020 chỉ bổ nhiệm một Kiểm sát viên VKSND tối cao

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng

Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao bổ nhiệm nhân sự mới

Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao bổ nhiệm nhân sự mới

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ 5, VKSND tối cao

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ 5, VKSND tối cao

Bổ nhiệm Viện trưởng, Phó viện trưởng Viện 1 - VKSND cấp cao tại Hà Nội

Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ VKSND tối cao phải luôn gương mẫu, trách nhiệm, bản lĩnh

Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ VKSND tối cao phải luôn gương mẫu, trách nhiệm, bản lĩnh

Cán bộ thanh tra phải gương mẫu, có đạo đức, giỏi nghiệp vụ và bản lĩnh trong công việc

Cán bộ thanh tra phải gương mẫu, có đạo đức, giỏi nghiệp vụ và bản lĩnh trong công việc

Bổ nhiệm 4 Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện tại Đắk Lắk

Bổ nhiệm 4 Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện tại Đắk Lắk

Nhân sự mới của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao

Nhân sự mới của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, chức vụ

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, chức vụ