Giá sắt thép tăng mạnh, lợi nhuận 6 tháng của Hoa Sen tăng đột biến

Giá sắt thép tăng mạnh, lợi nhuận 6 tháng của Hoa Sen tăng đột biến

Trong 6 tháng niên độ tài chính 2020-2021 (từ 1/10/2020 đến 31/3/2021), doanh thu của Tập đoàn Hoa Sen đạt...
Soát xét sau 2 quý, Tập đoàn Hoa sen lãi sau thuế trên 1.670 tỷ đồng

Soát xét sau 2 quý, Tập đoàn Hoa sen lãi sau thuế trên 1.670 tỷ đồng

Sau kiểm toán, lợi nhuận 6 tháng đầu năm của Hoa Sen (HSG) tăng thêm 64 tỷ đồng

Sau kiểm toán, lợi nhuận 6 tháng đầu năm của Hoa Sen (HSG) tăng thêm 64 tỷ đồng

Hoa Sen báo lãi sau soát xét tăng thêm 64 tỷ, hàng tồn kho hơn 9.000 tỷ

Hoa Sen báo lãi sau soát xét tăng thêm 64 tỷ, hàng tồn kho hơn 9.000 tỷ

Hoa Sen đạt 60% kế hoạch doanh thu, 111% kế hoạch lợi nhuận năm tài chính 2020 - 2021

Hoa Sen đạt 60% kế hoạch doanh thu, 111% kế hoạch lợi nhuận năm tài chính 2020 - 2021

Tôn Hoa Sen lãi ngàn tỉ trong quý II

Tôn Hoa Sen lãi ngàn tỉ trong quý II

Tập đoàn Hoa Sen đã trả hơn 1.400 tỷ đồng nợ vay tài chính

Tập đoàn Hoa Sen đã trả hơn 1.400 tỷ đồng nợ vay tài chính

Kết quả kinh doanh tốt, giá cổ phiếu Hoa Sen đi lên

Kết quả kinh doanh tốt, giá cổ phiếu Hoa Sen đi lên

Hoa Sen đạt hơn 1.000 tỷ đồng lợi nhuận quý II năm tài chính

Hoa Sen đạt hơn 1.000 tỷ đồng lợi nhuận quý II năm tài chính

Báo lãi hơn 1.606 tỷ, Hoa Sen vượt kế hoạch cả năm chỉ sau 2 quý đầu niên độ

Báo lãi hơn 1.606 tỷ, Hoa Sen vượt kế hoạch cả năm chỉ sau 2 quý đầu niên độ

Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay (16/4): HSG, DHG và NKG

Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay (16/4): HSG, DHG và NKG

Hoa Sen đạt hơn 500 tỷ lợi nhuận tháng 3

Hoa Sen đạt hơn 500 tỷ lợi nhuận tháng 3

Hoa Sen lãi kỷ lục

Hoa Sen lãi kỷ lục

Hoàn thành 94% kế hoạch, doanh thu thuần của Tập đoàn Hoa Sen ước tính đạt 4.522 tỷ đồng

Hoàn thành 94% kế hoạch, doanh thu thuần của Tập đoàn Hoa Sen ước tính đạt 4.522 tỷ đồng

Trong tháng 3/2021, Tập đoàn Hoa Sen lợi nhuận sau thuế trên 500 tỷ đồng

Trong tháng 3/2021, Tập đoàn Hoa Sen lợi nhuận sau thuế trên 500 tỷ đồng

HSG hoàn thành hơn 93,7% kế hoạch lợi nhuận sau thuế

HSG hoàn thành hơn 93,7% kế hoạch lợi nhuận sau thuế

Hoa Sen (HSG): Lợi nhuận sau thuế tháng 3 ước đạt hơn 500 tỷ đồng, 6 tháng cán đích năm

Hoa Sen (HSG): Lợi nhuận sau thuế tháng 3 ước đạt hơn 500 tỷ đồng, 6 tháng cán đích năm

Hoa Sen của ông Lê Phước Vũ báo lãi khủng 500 tỷ đồng trong 1 tháng

Hoa Sen của ông Lê Phước Vũ báo lãi khủng 500 tỷ đồng trong 1 tháng

Sau Cà Ná, Hoa Sen chuyển nhượng KCN Du Long tại Ninh Thuận

Sau Cà Ná, Hoa Sen chuyển nhượng KCN Du Long tại Ninh Thuận

Hoa Sen muốn rút hết vốn khỏi chủ đầu tư dự án KCN Du Long ở Ninh Thuận

Hoa Sen muốn rút hết vốn khỏi chủ đầu tư dự án KCN Du Long ở Ninh Thuận

HSG sẽ thoái hết vốn tại Hoa Sen Du Long

HSG sẽ thoái hết vốn tại Hoa Sen Du Long

HSG bán cổ phiếu quỹ giá bình quân 27.489 đồng/cổ phiếu

HSG bán cổ phiếu quỹ giá bình quân 27.489 đồng/cổ phiếu

HSG vừa bỏ túi 9 tỷ đồng khi bán sạch cổ phiếu quỹ

HSG vừa bỏ túi 9 tỷ đồng khi bán sạch cổ phiếu quỹ

Hoa Sen lãi sau thuế 5 tháng đầu niên độ tài chính hơn 900 tỷ đồng

Hoa Sen lãi sau thuế 5 tháng đầu niên độ tài chính hơn 900 tỷ đồng

HSG bán hết cổ phiếu quỹ từ ngày 25/3 tới

HSG bán hết cổ phiếu quỹ từ ngày 25/3 tới

Hoa Sen trên đường về đích sớm

Hoa Sen trên đường về đích sớm

Hoa Sen đạt lợi nhuận 158 tỷ đồng trong tháng 2/2021

Hoa Sen đạt lợi nhuận 158 tỷ đồng trong tháng 2/2021

Tôn Hoa Sen ước đạt lãi 'khủng' trong tháng 2

Tôn Hoa Sen ước đạt lãi 'khủng' trong tháng 2

5 tháng đầu năm tài chính HSG hoàn thành hơn 60% kế hoạch lợi nhuận

5 tháng đầu năm tài chính HSG hoàn thành hơn 60% kế hoạch lợi nhuận

Tập đoàn Hoa Sen ước đạt 158 tỷ đồng lợi nhuận trong tháng 2

Tập đoàn Hoa Sen ước đạt 158 tỷ đồng lợi nhuận trong tháng 2

Hoa Sen (HSG) bắt đầu bán ra toàn bộ 327.100 cổ phiếu quỹ từ ngày 25/3

Hoa Sen (HSG) bắt đầu bán ra toàn bộ 327.100 cổ phiếu quỹ từ ngày 25/3