Hoạt động KH&CN 6 tháng đầu năm: Chủ động đổi mới, bám sát mục tiêu

Hoạt động KH&CN 6 tháng đầu năm: Chủ động đổi mới, bám sát mục tiêu

Với phương châm đổi mới tư duy trong công tác quản lý về KH&CN, 6 tháng đầu năm 2020, hoạt động KH&CN trên...
Nỗ lực cải thiện chỉ số DDCI

Nỗ lực cải thiện chỉ số DDCI

Ứng dụng chuyển giao KH&CN trong nông nghiệp: Nhiều thành tựu nổi bật

Ứng dụng chuyển giao KH&CN trong nông nghiệp: Nhiều thành tựu nổi bật

Ứng dụng KH&CN: Bí quyết giúp Sơn La trở thành thủ phủ của nông nghiệp công nghệ cao

Ứng dụng KH&CN: Bí quyết giúp Sơn La trở thành thủ phủ của nông nghiệp công nghệ cao

Nâng cao nghiệp vụ phát triển doanh nghiệp KH&CN và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Nâng cao nghiệp vụ phát triển doanh nghiệp KH&CN và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Đà Nẵng: Cấp chứng nhận Doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho 3 doanh nghiệp

Đà Nẵng: Cấp chứng nhận Doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho 3 doanh nghiệp

Sở KH&CN phải đổi mới tư duy, phương pháp, cách tiếp cận trong triển khai các nhiệm vụ

Sở KH&CN phải đổi mới tư duy, phương pháp, cách tiếp cận trong triển khai các nhiệm vụ

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KH&CN mới phục vụ công tác Công an

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KH&CN mới phục vụ công tác Công an

Hà Nội sẽ đẩy mạnh phát triển thị trường KH&CN với nhiều hình thức

Hà Nội sẽ đẩy mạnh phát triển thị trường KH&CN với nhiều hình thức

Hoàn thiện thể chế, chính sách là yếu tố hàng đầu để phát triển thị trường KH&CN

Hoàn thiện thể chế, chính sách là yếu tố hàng đầu để phát triển thị trường KH&CN

Hỗ trợ doanh nghiệp, cộng đồng vượt qua đại dịch Covid-19

Hỗ trợ doanh nghiệp, cộng đồng vượt qua đại dịch Covid-19

Khoa học công nghệ 'đi tắt đón đầu' sự phát triển

Khoa học công nghệ 'đi tắt đón đầu' sự phát triển

Kỳ vọng đưa KH&CN thành động lực thay đổi và phát triển đời sống xã hội vùng Tây Bắc

Kỳ vọng đưa KH&CN thành động lực thay đổi và phát triển đời sống xã hội vùng Tây Bắc

Vị giám đốc nâng tầm nông nghiệp Hà Tĩnh

Vị giám đốc nâng tầm nông nghiệp Hà Tĩnh

Nhiều giải pháp KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc

Nhiều giải pháp KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc

Kiểm tra đo lường đối với hoạt động mua bán điện

Kiểm tra đo lường đối với hoạt động mua bán điện

Nam Định: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn

Nam Định: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn

Phấn đấu năm 2025, đầu tư cho khoa học và công nghệ chiếm 70% tổng đầu tư của Hà Nội

Phấn đấu năm 2025, đầu tư cho khoa học và công nghệ chiếm 70% tổng đầu tư của Hà Nội

'Hà Nội có 3 cái nhất về phát triển khoa học công nghệ'

'Hà Nội có 3 cái nhất về phát triển khoa học công nghệ'

Hà Nội đặt mục tiêu là trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á

Hà Nội đặt mục tiêu là trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á

Tuyên dương 4 tập thể, 17 cá nhân điển hình tiên tiến ngành KH&CN

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về khoa học và công nghệ

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về khoa học và công nghệ

Nhiều thành tựu khoa học công nghệ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Nhiều thành tựu khoa học công nghệ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Chủ động ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống

Chủ động ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống

Tiêu chuẩn quốc gia - công cụ đắc lực cho doanh nghiệp, cơ quan quản lý và người tiêu dùng

Tiêu chuẩn quốc gia - công cụ đắc lực cho doanh nghiệp, cơ quan quản lý và người tiêu dùng