Đại giới đàn Hải Dương thành tựu viên mãn

Đại giới đàn Hải Dương thành tựu viên mãn

Ngày 23-12 (28-11-Kỷ Hợi), nghi thức truyền trao giới pháp cho các giới tử phát nguyện thọ giới tại Đại...
TƯGH ra công văn về việc tấn phong giáo phẩm

TƯGH ra công văn về việc tấn phong giáo phẩm