Thái Bình : Tưởng niệm, cầu siêu HT.Thích Thanh Quảng

Thái Bình : Tưởng niệm, cầu siêu HT.Thích Thanh Quảng

Sáng 15-12 (20-11 Kỷ Hợi), tại chùa Hải An (chùa Hới, thôn Hải Triều, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà), môn đồ...
Thái Bình : BTS Phật giáo tỉnh viếng tang SC.Thích Đàm Tường

Thái Bình : BTS Phật giáo tỉnh viếng tang SC.Thích Đàm Tường